Osobný účet mKonto

Objavte svet vlastných financií

 

 

 

 
 
 

Zlatá minca 2013 - 1. miesto - Bankové účtyOsobný účet mKonto vám prináša maximálne pohodlie,
ktoré sa ukrýva v jednoduchosti ovládania účtu bez zbytočných a skrytých poplatkov.

  • Založenie účtu za niekoľko minút na obchodnom mieste alebo prostredníctvom kuriéra zadarmo

 

Ďalšie informácie

mKonto je nielen bez poplatkov, ponúka množstvo
ďalších výhod

A čo dostanete k účtu s embosovanou platobnou
kartou Visa Classic?

 

 

Sadzobník

Sadzobník poplatkov mBank pre mKonto (platný od 09.02.2014)

Poplatky

internet banking

mLinka

1.  Zriadenie účtu

0 €

2.  Vedenie účtu mesačne

0 €

3.  Zrušenie účtu

0 €

4.  Zmena názvu účtu

0 €

5. Platobný styk

Domáci platobný styk

a)  Zadanie, zmena a zrušenie preddefinovaného príjemcu / platby

0 €

0,70 €  

b)  Vykonanie jednorazovej platby vnútrobankovej

0 €   0,70 €  

c)  Vykonanie jednorazovej platby medzibankovej

0 €   0,70 €  

d)  Zadanie, zmena a zrušenie trvalej platby

0 €   0,70 €  

e)  Vykonanie trvalej platby vnútrobankovej

0 €

f)  Vykonanie trvalej platby medzibankovej

0 €

g)  Zadanie, zmena a zrušenie súhlasu s inkasom

  0 €   0,70 €  

h)  Vykonanie platby inkasa vnútrobankového

0 €

i)  Vykonanie platby inkasa medzibankového

0 €

j)  Pripísanie došlej platby

0 €

Zahraničný platobný styk, SEPA

a)  Vykonanie platby SEPA

0 € 0,70 €

b)  Pripísanie došlej SEPA platby

0 €

c)  Zadanie, zmena a zrušenie SEPA inkasa

0 € 0,70 €

d)  Prerušenie služby SEPA inkaso

0 € 0,70 €

e)  Vykonanie platby SEPA inkasa

0 €

f)  Vrátenie platby SEPA inkasa na žiadosť klienta

15 €

Výpisy a potvrdenia

Poplatky

elektronicky

poštou

a)  Odoslanie pravidelného mesačného výpisu z účtu

0 €

1,16 €

b)  Odoslanie informácie o zostatku na účte na konci roka

0 €

1,16 €

c)  Odoslanie výpisu z účtu na žiadosť klienta

0,50 €

3,32 €

d)  Odoslanie potvrdenia o vlastníctve účtu na žiadosť klienta

-

6,64 €

e)  Odoslanie pravidelného mesačného výpisu z účtu

-

6,64 €

f)  Odoslanie potvrdenia o zostatku na účte na žiadosť klienta

-

6,64 €

g)  Odoslanie potvrdenia o vykonaných platbách na žiadosť klienta

-

6,64 €

h)  Odoslanie kópie alebo aktualizovanej zmluvy na žiadosť klienta

-

16,60 €

Ostatné činnosti

a)  SMS upomienka za nepovolené prečerpanie

1,00 €

b)  Telefonická upomienka za nepovolené prečerpanie

3,32 €

c)  Odoslanie listovej upomienky za nepovolené prečerpanie

23,24 €

Povolené prečerpanie k účtu mKonto (pre zmluvy uzavreté do 8.2.2014)

a)  Poskytnutie povoleného prečerpania

0 €

b)  Vedenie povoleného prečerpania

- do 1000 EUR / mesačne

0,5 €

- od 1001 do 2000 EUR / mesačne

1 €

- od 2001 do 4000 EUR / mesačne*

2 €

- od 4001 do 8000 EUR / mesačne*

4 €

- od 8001 do 12 000 EUR / mesačne*

6 €

c)  Obnovenie povoleného prečerpania

0 €

Povolené prečerpanie mRezerva k účtu mKonto (pre zmluvy uzavreté po 9.2.2014)

a)  Poskytnutie povoleného prečerpania

0 €

b)  Vedenie povoleného prečerpania

0 €

c)  Obnovenie povoleného prečerpania

0 €

 

* Poplatok za vedenie povoleného prečerpania bude zúčtovaný len prípade, ak klient vyčerpal z úverového limitu v danom mesiaci menej než 50% z celkového úverového limitu.