Zavolajte nám Zavolajte do mBank

Ak chcete radšej komunikovať s mBank cez telefón, potrebujete okamžite vykonať nejakú operáciu na účte, alebo podať reklamáciu  (tieto operácie si vyžadujú overenie totožnosti klienta) – zavolajte na call centrum  mLinka a spojte sa s operátorom.

0850 60 60 50  call centra mLinka
+421 2 32 101 080 pre volania zo zahraničia

Napíšte ma Napíšte nám

Okrem telefonického kontaktu sa môžete s operátorom call centra mLinka spojiť aj napísaním e-mailu na adresu  kontakt@mbank.sk

Ak chcete poslať otázku, komentár alebo upozornenie v súvislosti s mBank, použite formulár. Naši pracovníci vám pošlú odpoveď na vašu e-mailovú adresu, ktorú vpíšete do formulára.

Poslať formulár

Adresa Korešpondenčná adresa

Ak chcete do mBank poslať akékoľvek dokumenty, píšte nám na adresu:

mBank S.A.,
pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
alebo
P. O. Box 372, 814 99, Bratislava

Na uvedenej adrese neposkytujeme služby pre našich zákazníkov. Ak nás potrebujete kontaktovať osobne, navštívte niektorý z našich mKioskov alebo finančných centier.

Kompletný prehľad našich obchodných miest

 

Identifikačné údaje Identifikačné údaje

mBank SPÓLKA AKCYJNA so sídlom ul. Senatorska 18, 00-950 Varšava, Poľská republika, akciová spoločnosť, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom:
Obchodné meno: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Identifikačné číslo IČO: 36 819 638, DIČ: 2022429156
Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava,
Právna forma: pobočka zahraničnej banky
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, vložka č. 1503/B
Kód banky pre účely platobného styku: 8360
BIC kód: BREXSKBX

Obchodná sieť Obchodná sieť

mKiosky slúžia na predaj a poskytovanie základných informácií o našich produktoch. Finančné centrá slúžia primárne na poradenstvo a administráciu zložitejších finančných produktov, ako je napríklad mHypotéka. Vďaka terminálu s pripojením na internet môžete zrealizovať akékoľvek transakcie cez internet banking. Rovnako môžete využiť telefón s bezplatným spojením s operátormi zákazníckeho centra mLinka.

Mapa našich obchodných miest

Zavolajte nám Externí telefónni partneri

Stále vylepšujeme a aktualizujeme naše služby a pretože nemáme kapacitu dať vám o tom vedieť, môže sa stať, že vám túto informáciu poskytne niektorý z našich partnerov. Aktuálne vám môže byť ponuka mBank ponúknutá z týchto telefónnych čísel:

+421 2 209 123 87
+421 2 323 375 87
+421 2 327 802 87
+420 2 860 084 53

V prípade, že vás bude s ponukou mBank niekto kontaktovať z iného telefónneho čísla alebo nebudete spokojní s priebehom hovoru, uvítame, ak nám o tom dáte vedieť.

Iné Iné

V prípade omeškania splátok kontaktujte naše oddelenie vymáhania pohľadávok. Telefonujte na 0918 969 921 (Po-Pia 8:00-16:30) alebo píšte na pohladavky@mbank.sk.


Žiadosti o sponzorské dary posielajte, prosím, na e-mailovú adresu sponzoring@mbank.sk. Každú doručenú žiadosť posudzujeme individuálne. Ak Vašu žiadosť vyberieme, bude Vás kontaktovať zástupca mBank.

Marketingové ponuky posielajte na e-mail marketing@mbank.sk. Za všetky správy ďakujeme. V prípadoch, kedy bude nadviazanie spolupráce možné, sami sa vám ozveme. E-maily posielajte v maximálnej veľkosti 2 MB.