Vitajte v mBank

 

 

 

 

 

 
 
 

Zoznámte sa s mBank

mBank vstúpila na slovenský a trh 25. novembra 2007 ako prvá banka, ktorá priniesla celkom nový model - každodennú on-line správu bankových služieb cez internet alebo telefón samotným klientom. To nám umožnilo ponúknuť zákazníkom najvyužívanejšie bankové služby celkom zadarmo. mBank tak spôsobila v bankovom sektore skutočnú revolúciu.

Tento model sa osvedčil a v súčasnosti sa mBank s viac než
250 000 zákazníkmi radí medzi úspešných hráčov na našom trhu.

Nová platforma internet bankingu uvedená začiatkom roka 2014 dokázala, že pre klienta neprinášame iba finančné výhody, ale pomáhame mu aj zvyšovať a udržiavať si schopnosť spravovať svoje vlastné financie. To je hlavný aspekt, ktorým sa naši klienti odlišujú.

mBank ponúka tie produkty a služby, ktoré zákazníci najviac potrebujú, za atraktívne ceny a zároveň pohodlným a priateľským spôsobom. Táto zásada je základným prvkom prístupu mBank.

Materská spoločnosť

Banka vznikla pred viac, ako 27 rokmi ako BRE Bank S.A. so zameraním na poskytovanie služieb veľkým podnikom, stredným aj malým spoločnostiam. Postupne začala svoje pôsobenie rozširovať na privátnych a retailových zákazníkov a na trhu pôsobila aj pod menami Multibank a mBank. V roku 2007 vstúpila aj na slovenský a český trh.

V novembri 2013 zlúčila svoje aktivity pod jednu strechu a prijala meno svojej najúspešnejšej značky – mBank S.A. V súčasnosti jej služby využíva 3,6 milióna zákazníkov, čo ju radí medzi popredné finančné spoločnosti v Strednej Európe.

mBank S.A. je členom skupiny Commerzbank, jednej z vedúcich finančných inštitúcií v Európe. Commerzbank vlastní v poľskej mBank viac ako 70% podiel.

 
   

mBank je mobilná a maximálne výhodná

Vznik mBank znamenal revolúciu v bankovom svete. Zákazníci si uvedomili, že aj banka môže byť ústretová, transparentná a priateľská. Táto filozofia mBank spoločne s prístupnými a zrozumiteľnými službami oslovila v Poľsku, v Českej republike a na Slovensku už viac ako 3,6 milióna zákazníkov a mBank sa stala jednou z najúspešnejších značiek finančných služieb
v regióne.

V júni 2013 začala poľská mBank projekt Nová mBank, ktorý spočíval v zavedení revolučného internetového bankovníctva, zmene firemného loga a dizajnu a v neposlednom rade v zmene názvu materskej BRE Bank SA na mBank S.A. Na Slovensku a v ČR prešla mBank touto najväčšou zmenou vo svojej histórii vo februári 2014.

 

 

Internet banking novej generácie

Svet technológií a internetu sa neustále vyvíja a posúva svoje hranice. Internet banking je jeho súčasťou a vďaka tomu sme dokázali posunúť jeho hranice na novú úroveň. Na jeho vývoji sa podieľalo viac ako 300 zamestnancov mBank v spolupráci s globálnymi partnermi. Výsledkom ich práce je inovatívne, používateľsky prívetivé a ľahko ovládateľné prostredie s desiatkami nových funkcií a vylepšení, ktoré sa svojím neobvyklým dizajnom radikálne odlišuje od doteraz používaných tabuľkových prehľadov.

 

Nové logo a firemný dizajn

Revolučné zmeny v internet bankingu sa stali príležitosťou ku komplexnému osvieženiu firemnej identity. mBank predstavila nielen nové logo, ale aj nové internetové stránky. Homepage mBank vyjadruje filozofiu banky a pripomína skôr e-shop. Odvážny koncept nového loga pripomínajúci čiarový kód je z dielne agentúry BNA. Vybraná škála farieb vychádza z pôvodného loga s kvetinkou. Výhodou nového loga je jeho dynamickosť a schopnosť sa prispôsobiť konkrétnej situácii či produktu.

 

mBank v mobile 2.0

V decembri 2014 priniesla mBank svojim zákazníkom na Slovensku jedinečnú aplikáciu pre mobilné telefóny. Využíva grafické rozhranie podobné úspešnému internet bankingu mBank. Aplikácia umožňuje nielen prístup k bežným a sporiacim účtom, kartám, úverovým produktom a ďalším službám, ale aj možnosť skontrolovať zostatok na účte ešte pred prihlásením, vykonať platbu, alebo vďaka inteligentnému vyhľadávaniu jednoducho skontrolovať pohyby na účte.

Nová mobilná aplikácia znamená "ergonómiu a rýchlosť bez zbytočností". Všetko je podriadené intuitívnemu ovládaniu, a tak napríklad pre prihlásenie do aplikácie alebo potvrdenie platby stačí zadať PIN kód. Pri prevodoch prostriedkov zákazník ani nemusí poznať číslo účtu príjemcu a môže peniaze poslať na telefónne číslo, ktoré si vyberie z telefónneho zoznamu vo svojom mobile.

mBank S.A.

mBank pôsobí v Slovenskej republike na základe
tzv. európskeho pasu pre podnikanie v bankovom sektore. Je obchodnou značkou mBank S.A. (predtým
BRE Bank S.A.), ktorá 25. novembra 2013 zlúčila svoje aktivity pod jednu strechu a prijala meno svojej najúspešnejšej značky - mBank S.A. V súčasnosti jej služby využíva 3,6 milióna zákazníkov, čo ju radí medzi popredné finančné spoločnosti v Strednej Európe. Poľská mBank S.A. je súčasťou skupiny Commerzbank, jednej z najväčších finančných skupín v Európe.

 

V Slovenskej republike došlo k premenovaniu
z BRE Bank SA na mBank S.A. k 1. januáru 2014.

 

Obchodné meno: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Kód banky pre účely platobného styku: 8360
Sídlo (nie je obchodné miesto): Pribinova 10, 811 09 Bratislava

mBank SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom ul. Senatorska 18, 00-950 Varšava, Poľská republika, akciová spoločnosť, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom mBank S.A., pobočka zahraničnej banky.

Otvorene a nablízku

mFórum
mFórum slúži pre komunikáciu zákazníkov s mBank aj medzi sebou navzájom. Návštevníci fóra tu môžu medzi sebou diskutovať, vymieňať si skúsenosti, navzájom si radiť, aktívne sa zúčastniť na vývoji mBank. Kritické príspevky necenzurujeme, ale snažíme sa z nich poučiť.

 

mBlog
Na mBlogu sa zákazníci dozvedia novinky z banky, nájdu tu najrôznejšie upozornenia a ďalšie užitočné informácie. Aj tu majú možnosť prikladať k jednotlivým blogom svoje komentáre a komunikovať tak s bankou alebo medzi sebou navzájom.

 

Život s mBank

mBank nie je len bankou, ale zmenou spôsobu uvažovania. Nie sme len ďalší v rade, naším cieľom je meniť vnímanie banky ako inštitúcie, vytvoriť prostredie, v ktorom si môže zákazník sám vybrať spôsob správy svojich peňazí a podieľať sa na jeho rozvoji. Nesľubujeme, že u nás nájdete všetko, čo sa kedy vo svete financií objavilo, ale ponúkame to najpodstatnejšie: služby s veľmi dobrou cenou na trhu pri zachovaní vysokej kvality. Vytvárame také podmienky, aby ste sa o svoje financie mohli starať sami a to s maximálnym pohodlím.

mBank je:

 

FATCA Statement – mBank S.A., branch of foreign bank

mBank S.A., branch of foreign bank is fully compliant with FATCA. mBank S.A., branch of foreign bank has been registered with the U.S. Internal Revenue Service (IRS) as a Reporting FFI covered by an IGA Model 1.
The GIIN (Global Intermediary Identification Numer) assigned to mBank S.A., branch of foreign bank is T2B1ED.00000.BR.703

 

Vyhlásenie o statuse FATCA mBank S.A., pobočky zahraničnej banky

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky je plne v súlade s požiadavkami amerického daňového zákona FATCA. mBank S.A., pobočka zahraničnej banky sa registrovala na stránke amerického daňového úradu ako reportujúca zahraničná finančná inštitúcia podľa Modelu 1 medzivládnej dohody (IGA).
Identifikačné číslo, tzv. GIIN (Global Intermediary Identification Numer), ktoré bolo mBank S.A., pobočke zahraničnej banky priradené je T2B1ED.00000.BR.703.

 

Common Reporting Standard

 

Čo je to CRS
CRS znamená Common Reporting Standard – ide o jednotný systém prostredníctvom ktorého bude prebiehať automatická výmena informácií pre daňové účely na celosvetovej úrovni s cieľom zamedziť daňovým únikom. Podriadenie sa požiadavkám CRS vyžaduje od mBank slovenská legislatíva a súvisiace informácie sú zisťované v širšom kontexte ďalších povinností, ktoré na mBank v tejto oblasti kladie príslušná legislatíva.

Základným princípom CRS je zisťovanie a zasielanie informácií o finančných účtoch daňových nerezidentoch pre účely správy daní. Predmetom hlásenia mBank budú údaje o fyzických a právnických osobách s bydliskom/so sídlom v inej krajine ako je Slovenská republika (všeobecne tzv. daňoví nerezidenti), ktorí sú majitelia finančných účtov v Slovenskej republike; informácie o týchto finančných účtoch budú vzájomne vymieňané medzi daňovými správami jednotlivých krajín prostredníctvom lokálnych finančných inštitúcií.

Primárne sa CRS týka depozitných produktov (bežný účet, sporiaci účet, vkladové účty) a investičných produktov. V súlade s CRS bude mBank zisťovať Vaše daňové rezidentstvo (miesto registrácie na platenie dane z príjmu) formou prehlásenia v žiadosti o bežný účet, prípadne iným dokumentom.

 

 

Ocenenia

mBank zožala počas svojho relatívne krátkeho pôsobenia na slovenskej bankovej scéne už množstvo zaujímavých ocenení. Všetkým, ktorí ste pre nás hlasovali v rôznych súťažiach, ďakujeme a dúfame, že aj naďalej zostanete spokojnými zákazníkmi mBank.