phishing
Majte oči na stopkách a esemsky pod kontrolou
Táto informácia bola vygenerovaná automaticky. Prosíme Vás, aby ste neodpovedali na tento e-mail. V prípade akýchkoľvek otázok, prosíme, kontaktujte naše call centrum mLinka na telefónnom čísle 0850 60 60 50 alebo prostredníctvom e-mailu na kontakt@mbank.sk.

Email bol odoslaný na základe súhlasu so zasielaním obchodných informácií z mBank prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie podľa zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Odvolať súhlas so zasielaním obchodných informácií alebo aktualizovať svoju e-mailovú adresu môžete v Internet Bankingu mBank v sekcii Súhlasy alebo prostredníctvom call centra mLinka.

Pripomíname, že mBank v odosielaných e-mailoch nikdy nezasiela www link na prihlasovaciu stránku do Internet Bankingu, nežiada o poslanie alebo potvrdenie prístupových hesiel, čísel klienta ani PIN kódov.

mBank SPOLKA AKCYJNA, so sídlom ul. Senatorska 18, 00-950 Varšava, Poľská republika, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 819 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, vložka č. 1503/B, (ďalej len mBank).

Táto správa má informačný charakter, nejedná sa o návrh na uzatvorenie zmluvy ani o prísľub.