Poistenie bývania

 • Všetko pohodlne a rýchlo vybavíte na jednom mieste.
 • Vyberte si produkt, ktorého charakteristickým znakom je široká poistná ochrana za výhodnú cenu.
  Pri uzavretí mHypotéky ho môžete získať so zľavou až 15 %.
 • Ako bonus získate zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti až do výšky 50 000 EUR a asistenčné služby zadarmo.
 • Poistenie bývania Vám prinášame v spolupráci s poisťovňou Wüstenrot.
 • Uzavretie poistenia nie je podmienené využívaním produktov mHypotéka ani mKonto.

Informácie o poistení

 • Poistiteľ: Poisťovňa Wüstenrot
 • Poistné už od 25 EUR
 • Nenavyšovanie poistného o infláciu
 • Neplatí sa za vedľajšie stavby
 • Nehrozí riziko podpoistenia
 • Poistenie zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti
  s poistnou čiastkou 50 000 EUR zadarmo
 • Poistenie zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti platí
  v celej Európe
 • Limit pre zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti
  50 000 EUR
 • Krytie lomu skla pre sklokeramické dosky s limitom do 200 EUR na poistnú udalosť za jedno poistné obdobie.
 • V prípade poistnej udalosti sú hradené aj náklady na ubytovanie
 • Plnenie aj v prípade povodne

Poistenie zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti kryje okrem iného aj škodu:

 • spôsobenú psom
 • vyplývajúcu z vlastníctva a používania bicyklov
 • platí v celej Európe
 • v prípade poistnej udalosti sú hradené aj náklady na ubytovanie

Varianty poistného krytia

 Kde sa môžete poistiť?

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

 

V našich poisteniach pod živelnou udalosťou nájdete všetky riziká: požiar, výbuch, úder blesku, náraz/pád letiaceho telesa, víchrica, krupobitie (aj atmosférické zrážky), zosuv pôdy, zrútenie skál/lavín, pád stromov a stožiarov, tiaž snehu alebo námrazy, náraz vozidla, voda unikajúca z vodovodných zariadení, dym, nadzvuková vlna, zemetrasenie, povodeň/záplava, spodná voda na povrchu