{{message}}

Výška pôžičky

{{ vyseUveruMin }} 12 000 {{ vyseUveruMax | space}}

Doba splatnosti

{{ dobaSplaceniMin }} 36 60 84 {{ dobaSplaceniMax }}

Poistenie

Mesačná splátka

{{ mesicniSplatka | czk }} {{ currency }}

+ {{ pojisteni | des }} {{ currency }} poistenie

Úroková sadzba: {{ urokovaSazba | pct }} %

RPMN: {{ rpsn | pct }} %

Poplatok za poskytnutie pôžičky: 0 {{ currency }}

Celková zaplatená suma: {{ celkovaSuma | czk }} {{ currency }}
Vypočítané s nezaokrúhlenou mesačnou splátkou

Reprezentatívny príklad: Výška úveru {{ vyseUveru | space }} {{ currency }} na {{ dobaSplaceni }} mesiacov, úroková sadzba {{ urokovaSazba | pct }} % p.a., RPMN {{ rpsn | pct }} %, mesačná splátka {{ mesicniSplatka | des }} {{ currency }}, počet splátok {{ dobaSplaceni }} a celková splatná čiastka {{ celkovaSuma | des }} {{ currency }}. Viac informácií nájdete na www.mbank.sk.

Reprezentatívny príklad: Výška úveru {{ vyseUveru | space }} {{ currency }} na {{ dobaSplaceni }} mesiacov, úroková sadzba {{ urokovaSazba | pct }} % p.a., RPMN {{ rpsn | pct }} %, mesačná splátka {{ mesicniSplatka | des }} {{ currency }}, počet splátok {{ dobaSplaceni }} a celková splatná čiastka {{ celkovaSuma | des }} {{ currency }}. Viac informácií nájdete na www.mbank.sk.

{{message}}

Výška pôžičky

-
+

Doba splatnosti

-
+

Chcem si poistiť úver

Mesačná splátka

{{ mesicniSplatka | czk }} {{ currency }}

+ {{ pojisteni | des }} {{ currency }} poistenie

Úroková sadzba: {{ urokovaSazba | pct }} %

RPMN: {{ rpsn | pct }} %

Poplatok za poskytnutie pôžičky: 0 {{ currency }}

Celková zaplatená suma: {{ celkovaSuma | czk }} {{ currency }}
Vypočítané s nezaokrúhlenou mesačnou splátkou

Reprezentatívny príklad: Výška úveru {{ vyseUveru | space }} {{ currency }} na {{ dobaSplaceni }} mesiacov, úroková sadzba {{ urokovaSazba | pct }} % p.a., RPMN {{ rpsn | pct }} %, mesačná splátka {{ mesicniSplatka | des }} {{ currency }}, počet splátok {{ dobaSplaceni }} a celková splatná čiastka {{ celkovaSuma | des }} {{ currency }}. Viac informácií nájdete na www.mbank.sk.

Reprezentatívny príklad: Výška úveru {{ vyseUveru | space }} {{ currency }} na {{ dobaSplaceni }} mesiacov, úroková sadzba {{ urokovaSazba | pct }} % p.a., RPMN {{ rpsn | pct }} %, mesačná splátka {{ mesicniSplatka | des }} {{ currency }}, počet splátok {{ dobaSplaceni }} a celková splatná čiastka {{ celkovaSuma | czk }} {{ currency }}. Viac informácií nájdete na www.mbank.sk.