Výška pôžičky

{{ vyseUveruMin }} 12 000 {{ vyseUveruMax | space}}

Doba splatnosti

{{ dobaSplaceniMin }} 36 60 84 {{ dobaSplaceniMax }}

Poistenie

Mesačná splátka

{{{ mesicniSplatka | czk }}} {{ currency }}

Úroková sadzba: {{{ urokovaSazba | pct }}} %

RPMN: {{{ rpsn | pct }}} %

Poplatok za poskytnutie pôžičky: 0 {{{ currency }}}

Celková zaplatená suma: {{{ celkovaSuma | des }}} {{ currency }}
Vypočítané s nezaokrúhlenou mesačnou splátkou

Mesačné poistné: {{{ pojisteni | des }}} {{ currency }}
zahrnuté v splátke

Reprezentatívny príklad: Výška úveru {{{ vyseUveru | space }}} {{ currency }} na {{ dobaSplaceni }} mesiacov, úroková sadzba {{ urokovaSazba | pct }} % p.a., RPMN {{ rpsn | pct }} %, mesačná splátka {{{ mesicniSplatka | des }}} {{ currency }}, počet splátok {{ dobaSplaceni }} a celková splatná čiastka {{ celkovaSuma | des }} {{ currency }}. Viac informácií nájdete na www.mbank.sk.

Reprezentatívny príklad: Výška úveru {{{ vyseUveru | space }}} {{ currency }} na {{ dobaSplaceni }} mesiacov, úroková sadzba {{ urokovaSazba | pct }} % p.a., RPMN {{ rpsn | pct }} %, mesačná splátka {{{ mesicniSplatka | des }}} {{ currency }}, počet splátok {{ dobaSplaceni }} a celková splatná čiastka {{ celkovaSuma | des }} {{ currency }}. Viac informácií nájdete na www.mbank.sk.

Výška pôžičky

-
+

Doba splatnosti

-
+

Chcem si poistiť úver

Mesačná splátka

{{{ mesicniSplatka | czk }}} {{ currency }}

+ {{{ pojisteni | des }}} {{ currency }} poistenie

Úroková sadzba: {{ urokovaSazba | pct }} %

RPMN: {{ rpsn | pct }} %

Poplatok za poskytnutie pôžičky: 0 {{ currency }}

Celková zaplatená suma: {{{ celkovaSuma | czk }}} {{ currency }}
Vypočítané s nezaokrúhlenou mesačnou splátkou

Reprezentatívny príklad: Výška úveru {{{ vyseUveru | space }}} {{ currency }} na {{ dobaSplaceni }} mesiacov, úroková sadzba {{ urokovaSazba | pct }} % p.a., RPMN {{ rpsn | pct }} %, mesačná splátka {{ mesicniSplatka | des }} {{ currency }}, počet splátok {{ dobaSplaceni }} a celková splatná čiastka {{ celkovaSuma | des }} {{ currency }}. Viac informácií nájdete na www.mbank.sk.

Reprezentatívny príklad: Výška úveru {{{ vyseUveru | space }}} {{ currency }} na {{ dobaSplaceni }} mesiacov, úroková sadzba {{ urokovaSazba | pct }} % p.a., RPMN {{ rpsn | pct }} %, mesačná splátka {{ mesicniSplatka | des }} {{ currency }}, počet splátok {{ dobaSplaceni }} a celková splatná čiastka {{{ celkovaSuma | czk }}} {{ currency }}. Viac informácií nájdete na www.mbank.sk.

Výpočet je len orientačný a záväzné informácie budú uvedené v predzmluvnom formulári a úverovej zmluve.