Vyčerpaný limit karty:

10 7800 16 500

Balíček krytia:

Cena poistenia

--