Pravidelné investovanie  

Prečo to má zmysel?

Pravidelné investovanie vám prináša dve základné výhody.

  • Prvá - umožňuje vám investovať malé sumy na pravidelnej báze, čo nezaťažuje váš pravidelný rozpočet.
  • Druhá - znižuje riziko nesprávneho načasovania vašej investície využitím metódy primerovania, pri ktorej využívate vo svoj prospech obdobie rastu i poklesu. V období rastu sa vložené peniaze zhodnocujú, naopak pri poklese sa za investované prostriedky nakúpi viac podielových jednotiek.

Ako to funguje?

Namiesto akumulácie jednej veľkej sumy môžete postupne investovať malé čiastky. S nástrojom trvalého príkazu si zvolíte príslušnú sumu potrebnú na dosiahnutie vášho dlhodobého cieľa.

Zároveň máte kontrolu nad frekvenciu investovania, s možnosťou výberu týždennej, mesačnej, 2-mesačnej, 3-mesačnej, polročnej alebo ročnej frekvencie podľa vašich investičných potrieb a cieľov.

Dôležité upozornenie!

mBank neposkytuje svojim klientom investičné poradenstvo! Vyššie uvedený text nepredstavuje odporúčanie na kúpu investičných nástrojov. 
Každý klient využívajúci produkt mFondy je automatický považovaný za neprofesionálneho klienta v zmysle zákona č. 566 / 2001 Z. z. o cenných papieroch a nebude preradený do inej kategórie ani na základe písomnej žiadosti.
S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti mBank sa môžu oboznámiť s relevantnými informáciami o investičných produktoch, s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle jednotlivých správcovských spoločnosti, na ich internetových stránkach ako aj na internetovej stránke mBank.