Tabuľka prístupových kanálov

AKTIVÁCIA A ZALOŽENIE ÚČTU

Operácia Call-centrum mLinka - operátor Call-centrum mLinka – automatická služba Internet Banking Bankomat Pošta

Podanie žiadosti o založenie účtu

X

X

     

Identifikácia Klienta

Otázky zadané cez call-centrum mLinka
(vrátane otázok o vybraných číslach telekódu)
od 7 do 22

Zadanie a identifikácia vybraných čísiel telekódu

Zadanie a identifikácia hesla

Vloženie karty a zadanie PIN kódu

 

Formát identifikátora

8 znakov (číslic) 7-22) 8 znakov (číslic) 8 znakov (číslic) Karta  

Heslo na prvé prihlásenie

    8-20 znakov (číslic)    

Formát hesla

6 znakov (číslic) (7-22) 6 znakov (číslic) 8-20 znakov
(malé a veľké písmena + číslice)
PIN 4 znaky (číslice)  

Zmena hesla do akejkoľvek služby

  X  X    

Zmena hesla do určitej služby

  X X    

Zmena platného hesla

X (7-22)        

Aktivácia prístupu do akejkoľvek služby

Presmerovanie na operátora - automatickú službu X X    

Aktivácia služby Internet Banking alebo automatickej služby call-centra mLinka - pomocou aktivačného balíčku

Presmerovanie na operátora - automatickú službu X X    

Odblokovanie služby Internet Banking alebo automatickej služby call-centra mLinka pomocou aktivačného balíčku

Presmerovanie na operátora - automatickú službu  X  X    

Blokovanie prístupu do akejkoľvek služby

X (7-22) X X    

 

OPERÁCIE NA OSOBNÝCH ÚČTOCH (mKonto, eMax, eMax Plus)

Operácia Call-centrum mLinka - operátor Call-centrum mLinka – automatická služba Internet Banking Bankomat

Pošta

Informácia o vlastníctve účtu

X (7-22) X X   X

Informácia o čísle účtu

X (7-22)   X    

Zoznam posledných pohybov na účte

X (7-22)       X

Zoznam pohybov na účte pre každý účet v určeným rozsahu dátumov

X (7-22)   X   X

Overenie zostatku na účte

 

X (7-22) X SMS X X  

Vyplatenie hotovosti

      X  

Zadefinovane príkazu

X (7-22)   X    

Zmena príkazu

X (7-22)   X    

Vykonanie zadefinovaného príkazu 

X (7-22   X    

Zmena definovaného príkazu

X (7-22   X    

Vykonanie zadefinovaného príkazu 

   

 

   
Vykonanie akéhokoľvek príkazu* (len v rámci účtu mKonto) X (7-22)   X    

Zadanie/zmena/zrušenie trvalého príkazu (len v rámci účtu  mKonto)

 X (7-22)   X    

Nahlásenie reklamácie

X        

Určenie všeobecného splnomocnenca

X (7-22)        

Určenie splnomocnenia na určitý druh činnosti

X (7-22)        

Zrušenie splnomocnenia

X (7-22)        

Zmena individuálneho účtu na spoločný účet

X (7-22)        

Zmena spoločného účtu na individuálny účet

X (7-22)        

Otvorenie ďalšieho účtu

X (7-22)        

Zrušenie sporiaceho účtu eMax

X (7-22)        

Zmena osobných údajov/adresy*

X (7-22)        

Odstúpenie od zmluvy o sporiacom učte eMax

X (7-22)
Povinné písomné potvrdenie príkazu
       

* Platí len pre korešpondenčnú adresu a e-mail

 

OPERÁCIE S DEBETNÝMI KARTAMI (VISA CLASSIC)

Operácia Call-centrum mLinka - operátor Call-centrum mLinka – automatická služba Internet Bankomat Pošta

Objednanie debetnej karty

X (7-22)       X
(spolu so zmluvou o založení účtu)
Potvrdenie príkazu zadaného cez call-centrum mLinka

Aktivácia debetnej karty

X (7-22)   X    

Zoznam posledných pohybov na debetnej karte

X X X   X

Zadanie /zmena PIN kódu na debetnej karte

  X (7-22) X    

Blokovanie platobných kariet vydaných k účtu

X        

Nahlásenie reklamácie

X (7-22)