BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities
Návratnosť(1D)0,67% 
Návratnosť(12M)15,48% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities
ISIN LU0282880003
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 21. 2. 2008
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 6 rokov
Investičná politika

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných ruskými spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v tejto krajine. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI Russia 10/40 (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
(19.2.2018)

Benchmark

MSCI Russia 10/40 (USD) NR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup 3,00 %
predaj 0,00 %

Správcovský poplatok 1,75 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0539.pdf
Produktová prezentácia factsheet-lu0282880003.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti