mHypotéka

s úrokom 1,59 % p.a.
 

 
 
Kúpa nehnuteľnosti

Hypotéka na kúpu nehnuteľnosti

Nízke úrokové sadzby a žiadne zbytočné poplatky - aj to sú dôvody, prečo na výhodné financovanie vášho bývania využiť práve mHypotéku. Splátky si navyše môžete rozložiť až na 40 rokov

 

Aké typy nehnuteľností môžete financovať s mHypotékou?

 • rodinný dom alebo byt v osobnom vlastníctve
 • celoročne obývateľné nehnuteľnosti určené k individuálnej rekreácii
 • stavebný pozemok
 • družstevný byt (hypotéka musí byť zabezpečená inou nehnuteľnosťou, ktorá je v osobnom vlastníctve)

 

Žiadateľom o hypotéku na kúpu nehnuteľnosti môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony so stálym zdrojom príjmov. O hypotéku môžu požiadať až štyria žiadatelia.

 

 

Výstavba a rekonštrukcia

Hypotéka na výstavbu a rekonštrukciu

Hypotékou môžete jednoducho financovať stavbu domu svojich snov alebo modernizovať svoje súčasné bývanie. Ponúkame vám výhodný úrok 1,59 % p. a. pri fixácii na jeden rok. O hypotéku na tieto účely je možné žiadať iba na nehnuteľnosti vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve.


Na čo všetko môžete využiť mHypotéku na výstavbu a rekonštrukciu ?

 • na práce vykonávané dodávateľom alebo svojpomocne
 • možnost čerpania bez dokladovania faktúr, iba na základe odborného odhadu
 • nevyžadujeme vyčerpanie vlastných peňazí klienta ako prvých
 • spätné preplatenie už vykonaných prác na základe doložených faktúr

 

 

 

 

Refinancovanie hypotéky

Refinancovanie na lacnejšiu hypotéku

Zbavte sa nevýhodnej hypotéky. Vďaka mBank si znížite úroky aj poplatky. Refinancujeme rýchlo - do 48 hodín.


Čo a ako môžete refinancovať?

 • refinancovať môžete akýkoľvek účelový úver v minimálnej výške 7000 EUR
 • refinancovať môžete aj viacero úverov súčasne, ak sú všetky účelové
 • vašu súčasnú nevýhodnú hypotéku vieme refinancovat bleskovo v priebehu 48 hodín
 • dobu splatnosti si oproti pôvodnej hypotéke môžete zmeniť podľa svojich predstáv
 • akceptujeme aj pôvodný znalecký posudok starý až 6 rokov - nemusíte si vybaviť nový

 

Ak máte bezproblémovú úverovú históriu a splácate aspoň 24 mesiacov, nemusíte predkladať potvrdenie o výške príjmu a všetko zariadime to 48 hodín. 

Vysporiadanie a vyrovnanie

Hypotéka na majetkové vysporiadanie bez starostí

Pokiaľ riešite majetkové vysporiadanie, určite máte starostí vyše hlavy. My sme tu preto, aby sme vás aspoň od niektorých starostí odbremenili. Prostredníctvom mHypotéky môžete financovať záväzky voči tretím osobám.

Čo môžete pokryť hypotékou na majetkové vysporiadanie a vyrovnanie?

 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vysporiadanie dedičských podielov
 • financovanie nehnuteľného majetku
 • financovanie družstevných podielov (založená nehnuteľnosť nemôže byť predmetom účelu úveru)
 • zúženie majetku manželov počas trvania manželstva
 • vysporiadanie majetku po rozvode

mHypotéka musí byť zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky. Založená nehnuteľnosť nemôže byť predmetom účelu úveru.

 

Výhody mHypotéky

 • mHypotéku vybavíme a poskytneme ZADARMO
 • založenie a vedenie úverového aj osobného účtu ZADARMO
 • mimoriadne splátky až do 20 % istiny úveru ročne ZADARMO
 • garancia výšky úrokovej sadzby na 30 dní počnúc podpisom žiadosti o mHypotéku ZADARMO
 • a napokon aj skvelý úrok

 

Čo je mHypotéka a na čo slúži?

Hypotéka je úver (ľudovo povedané pôžička), zabezpečený nehnuteľnosťou. Najčastejšie poskytujeme takzvané účelové hypotéky. Tie sú určené na konkrétny účel - kúpa nehnuteľnosti, výstavba, refinancovanie už existujúcej hypotéky v inej banke ale aj vysporiadanie (napr. dedičských podielov) .

Druhou skupinou sú neúčelové hypotéky. Sem patrí americká hypotéka a konsolidácia iných záväzkov. Či už si vyberiete účelovú alebo neúčelovú hypotéku, v mBank počítajte s tým, že v porovnaní s konkurenciou budete mať minimálne alebo vo väčšine prípadov žiadne poplatky. Dôležitá je samozrejme aj úroková sadzba. Aj tu mBank ponúka výhodné a transparentné podmienky pre všetky druhy hypoték.

 

 

Reprezentatívny príklad mHypotéky vo výške 30 000 EUR: hodnota nehnuteľnosti ponúkanej ako zabezpečenie úveru 65 000 EUR, doba splatnosti 40 rokov, počet splátok 480, fixná ročná úroková sadzba 1,59 % p.a., RPMN 1,61 %, mesačná splátka 84,51 EUR, celková zaplatená čiastka spotrebiteľom 40 629,70 EUR. Do RPMN sú započítané nasledovné poplatky: poplatok za vklad do katastru nehnuteľností 66 EUR, poplatok za vedenie úverového účtu 0 EUR, poplatok za poskytnutie úveru 0 EUR, bezplatný účet mKonto.
Banka započítava do výpočtu RPMN poplatky za poistenie nehnuteľnosti ponúkanej ako zabezpečenie úveru a výšku odplaty za vypracovanie znaleckého posudku za predpokladu, že sú banke známe v čase uzavretia úverovej zmluvy k mHypotéke. Povinnosť uzavrieť poistenie nehnuteľnosti musí byť splnená najneskôr pri čerpaní úveru mHypotéka. Výška splátky platí za predpokladu čerpania úveru 7. deň v mesiaci s prvou splátkou 15. deň nasledujúceho mesiaca a všetkých ďalších k 15. dňu v mesiaci. Prvá a posledná splátka môžu byť odlišné od pravidelnej mesačnej splátky. Príklad je ilustračný a podmienky v ňom uvedené nezaväzujú banku voči tretím osobám. Príklad je počítaný pri jednoročnej fixácii úrokovej sadzby a rovnomerných splátkach.

Úrokový lístok

Účelové úvery pre mHypotéku - úrokové sadzby platné od 1. 2. 2016*

Dĺžka fixácie

LTV

Základná úroková sadzba

Sadzba

1 rok 0 - 50 % 0,35 % 1,59 %
  51 - 60 % 0,35 % 1,69 %
  61 - 80 % 0,35 % 1,79 %
  81 - 90 % 0,35 % 1,99 %
  91 - 100 % 0,35 % 2,29 %
2 roky 0 - 50 % 0,31 % 3,59 %
  51 - 60 % 0,31 % 3,59 %
  61 - 80 % 0,31 % 3,59 %
  81 - 90 % 0,31 % 3,89 %
  91 - 100 % 0,31 % 3,89 %
3 roky 0 - 50 % 0,49 % 1,79 %
  51 - 60 % 0,49 % 1,89 %
  61 - 80 % 0,49 % 1,99 %
  81 - 90 % 0,49 % 2,09 %
  91 - 100 % 0,49 % 3,29 %
4 roky 0 - 50 % 0,71 % 3,09 %
  51 - 60 % 0,71 % 3.09 %
  61 - 80 % 0,71 % 3,09 %
  81 - 90 % 0,71 % 3,39 %
  91 - 100 % 0,71 % 3,39 %
5 rokov 0 - 50 % 1,04 % 2,29 %
  51 - 60 % 1,04 % 2,29 %
  61 - 80 % 1,04 % 2,29 %
  81 - 90 % 1,04 % 2,49 %
  91 - 100 % 1,04 % 3,69 %
Variabilná 0 - 50 % 0,00 % 2,99 %
  51 - 60 % 0,00 % 2,99 %
  61 - 80 % 0,00 % 2,99 %
  81 - 90 % 0,00 % 3,29 %
  91 - 100 % 0,00 % 3,29 %

* pre existujúcich klientov platí úroková sadzba vo výške a štruktúre oznámenej klientovi bankou v súlade so zákonom

 

V prípade, ak žiadateľ o mHypotéku nemá záujem o otvorenie bežného účtu mKonto, úroková sadzba je zvýšená o 1% p.a.

Úver zabezpečený nehnuteľnosťou mHypotéka

Sadzba

Úroky z omeškania

Základná úroková sadzba ECB + 5 % p.a.*

* pre zmluvy uzatvorené do 31. 1. 2013 platí sadzba 8 % p.a.

 

Sadzobník

Sadzobník poplatkov pre mHypotéku (platný od 9. 5. 2016)

 

- Spracovanie žiadosti a poskytnutie úveru   0 €

- Zmeny v zmluve ohľadom osobných údajov, dĺžky fixácie pri obnove fixácie, zmeny z fixnej na variabilnú sadzbu a naopak pri obnove fixácie   0 €

- Spracovanie žiadosti klienta o inú zmenu alebo žiadosti o vystavenia súhlasu pre účely katastra   100 €1

- Čerpanie štvrtej a každej ďalšej tranže úveru    20 €

 

 1. Predčasné splatenie
Poplatok

a) Predčasné splatenie úveru na podnet klienta s variabilnou sadzbou alebo fixnou sadzbou počas obdobia fixácie2

0 % z predčasne splatenej sumy úveru do výšky 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky3

max. do výšky 1 % z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 20 % celkovej istiny
počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky4

b) Predčasné splatenie úveru na podnet klienta:
- v súvislosti so zmenou variabilnej úrokovej sadzby
- v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby
- ak nedošlo k zmene variabilnej úrokovej sadzby úveru za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka

0 €

Poznámka:

1. V prípade predčasného splatenia je spracovanie žiadosti alebo vystavenie súhlasu zadarmo

2. Vzťahuje sa na všetky Zmluvy o mHypotéke uzatvorené po 15. 4. 2009. Netýka sa zmlúv uzatvorených do 15. 4. 2009. Predčasné splatenie nemá vplyv na fixačné obdobie. Výpočet celkovej predčasnej splátky v % počas 12 mesiacov je vykonaný zo súčtu všetkých predčasných splátok za obdobie 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky v pomere k celkovej výške istiny mHypotéky.

3. mBank poskytuje klientovi možnosť na bezplatné predčasné splatenie vo výške do 20% celkovej istiny mHypotéky počas celých 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky, čím rozširuje právo klienta bezodplatne predčasne splatiť mHypotéku iba mesiac pred výročím uzavretia zmluvy o mHypotéke; pri presiahnutí 20% celkovej istiny mHypotéky v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky mBank následne zúčtuje poplatok podľa sadzobníka.

4. Poplatok za predčasné splatenie zohľadňuje skutočné náklady mBank spojené s predčasným splatením úveru.

 

2. Životné poistenie CREDIT LIFE
Poplatok

a) za prvé dva roky jednorazovo

1,5 % zo sumy poskytnutého úveru

b) od 25. mesiaca mesačne

0,025 % z dlžnej sumy úveru