PSD 2 v skratke

 

 

PSD 2 je smernica EÚ, ktorá zavádza jednotný trh platieb v krajinách Európskej únie.

PSD 2 určuje nové pravidlá pre ochranu a bezpečnosť vašich platieb.

PSD 2 zavádza nový typ poskytovateľov platobných služieb a nové platobné transakcie.

PSD 2 vám dáva nové práva – vaše peniaze a transakciu budú ešte viac chránené.

 

Najčastejšie otázky

viac informacií