Riadime sa štandardmi ESG

Dopady na životné prostredie

Pracujeme na tom, aby fungovanie našej spoločnosti malo čo najmenší zásah do životného prostredia. Starostlivo vyberáme dodávateľov, ktorí nezaťažujú životné prostredie, a odmieta­me financovať nové čiernouhoľné a hnedouhoľné bane či rozširovanie kapacity tých súčasných.

 


 

Sociálne aspekty

Vždy konáme v záujme zamestnancov, a to isté očakávame od našich dodávateľov. Zaviedli sme prevenciu proti mobbingu, ktorá slúži na potieranie obťažovania či rôznych fo¬riem šikany na pracovisku. Nenadväzujeme vzťahy so spoločnosťami, ktoré porušujú ľudské práva.

 


 

Korporátne konanie

Platí u nás nulová tolerancia voči korupcii. Máme plne transparentný systém a podmien­ky pre prijímanie aj poskytovanie darov.