Od 6. 3. 2023 dôjde k zmene značky spoločnosti z NN Investment Partners na Goldman Sachs Asset Management. Podrobnosti si môžete prečítať na našich webových stránkach.