Nový sadzobník bankových platný od 1. októbra 2021

Pri úprave sadzobníka sme sa sústredili predovšetkým na jeho zjednodušenie a sprehľadnenie, aby sa v ňom naši klienti ľahko a rýchlo orientovali. Časť sadzobníka, v ktorej sú uvedené poplatky, sme tak skrátili z pôvodných desiatich na päť strán a počet jednotlivých poplatkov sme znížili takmer na polovicu.