Vyhlásenie o statuse FATCA

FATCA Statement – mBank S.A., branch of foreign bank

mBank S.A., branch of foreign bank is fully compliant with FATCA. mBank S.A., branch of foreign bank has been registered with the U.S. Internal Revenue Service (IRS) as a Reporting FFI covered by an IGA Model 1.
The GIIN (Global Intermediary Identification Numer) assigned to mBank S.A., branch of foreign bank is T2B1ED.00000.BR.703

 

Vyhlásenie o statuse FATCA mBank S.A., pobočky zahraničnej banky

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky je plne v súlade s požiadavkami amerického daňového zákona FATCA. mBank S.A., pobočka zahraničnej banky sa registrovala na stránke amerického daňového úradu ako reportujúca zahraničná finančná inštitúcia podľa Modelu 1 medzivládnej dohody (IGA).
Identifikačné číslo, tzv. GIIN (Global Intermediary Identification Numer), ktoré bolo mBank S.A., pobočke zahraničnej banky priradené je T2B1ED.00000.BR.703.