Ochrana vkladov

Vaše vklady v mBank sú chránené

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky („ďalej len mBank“) je účastníkom poľského systému ochrany vkladov a vklady klientov v mBank sú chránené prostredníctvom poľského Bankového záručného fondu – Bankowy Fundusz Gwarancyjny (ďalej len „BFG“).

Vklady v mBank sú chránené v rozsahu a za podmienok stanovených v poľskom systéme ochrany vkladov na základe poľskej právnej regulácie, týkajúcej sa ochrany vkladov v súlade so smernicou Európskej únie 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov. 

  

Úroveň ochrany

Vklady sú chránené do sumy 100.000 EUR (vrátane) v plnej 100 % výške. Garantovaná suma náhrady za nedostupný vklad sa počíta zo sumy všetkých vkladov jedného klienta na všetkých jeho účtoch v banke.
V prípade, ak majú dve osoby spoločný účet, každý majiteľ účtu si môže uplatniť náhradu podľa systému ochrany vkladov.  Maximálna celková suma chránená na účte dvoch spolumajiteľov je teda 200.000 EUR.

 

Ďalšie informácie o poľskom systéme ochrany vkladov.

 

Informačný formulár pre vkladateľa (PDF)