Ako požiadať o mFondy?

Prosíme, venujte zvýšenú pozornosť inštrukciám v návode, ako požiadať o produkt mFondy. Nedodržanie postupu môže spôsobiť, že vaša žiadosť bude zamietnutá. Ak ešte nie ste klientom mBank, založte si mKonto

 

1. Podanie žiadosti

 • Po prihlásení sa do internet bankingu kliknite v hornom menu na "PRODUKTY" a v následne rozbalenom menu zvoľte "Ponuka fondov".


 • V dlaždici s názvom „mFondy“ kliknite na "VIAC".


 • Následne budete presmerovaný do žiadosti o produkt
 • V žiadosti zaznačte, akým spôsobom si želáte doručiť zmluvu: online alebo e-mailom
  • Ak zvolíte možnosť online, zmluvu vám zašleme priamo do internet bankingu, kde ju budete môcť rovno podpísať autorizačnou SMS správou. Všetko vybavíte z pohodlia domova, na pár kliknutí, bez akéhokoľvek papierovania. Odporúčame. 
  • Ak zvolíte možnosť e-mail, pošleme vám e-mail so zmluvou pripravenou na vytlačenie a podpísanie. Lehota na doručenie podpísanej zmluvy je 45 dní odo dňa podania žiadosti. Po uplynutí tejto lehoty bude žiadosť zamietnutá.

 

Najčastejšie dôvody zamietnutia žiadosti

 • nesprávny podpisový vzor na zmluve
 • neúplná alebo pozmenená dokumentácia (chýbajúce strany, chýbajúca zmluva, škrtanie, prepisovanie údajov a podobne)
 • iná žiadosť podaná v mBank, ktorá ešte nebola spracovaná.

Presvedčte sa preto skôr, ako odošlete dokumenty k žiadosti, čí ste dodržali postup a inštrukcie uvedené na tejto stránke

 

 

2. Aktivácia investičného účtu

 • V prípade, že si zvolíte podpísanie zmluvy online, investičný účet bude aktívny ihneď po potvrdení zmluvy autorizačnou SMS správou.
 • V prípade odoslania zmluvy na vašu e-mailovú adresu, pre aktiváciu služby je nevyhnutné, aby ste nám zaslali 2 exempláre podpísanej zmluvy na adresu:
  mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
  Pribinova 10, 811 09 Bratislava
  alebo
  P. O. Box 372, 814 99 Bratislava

 

 

Dôležité upozornenie!

mBank neposkytuje svojim klientom investičné poradenstvo! Vyššie uvedený text nepredstavuje odporúčanie na kúpu investičných nástrojov. 
Každý klient využívajúci produkt mFondy je automatický považovaný za neprofesionálneho klienta v zmysle zákona č. 566 / 2001 Z. z. o cenných papieroch a nebude preradený do inej kategórie ani na základe písomnej žiadosti.
S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti mBank sa môžu oboznámiť s relevantnými informáciami o investičných produktoch, s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle jednotlivých správcovských spoločnosti, na ich internetových stránkach ako aj na internetovej stránke mBank.