Pravidlá úspešného investora

Stanovte si podmienky investovania

Je vaším cieľom vytvorenie finančnej rezervy, našetrenie si na dovolenku alebo dlhodobé zhodnotenie úspor na dôchodok? Vyberte si správny produkt, ktorý vám pomôže rýchlejšie naplniť váš cieľ.

V mBank máte možnosť investovať už od 15 EUR.
Odporúčame vám nepodľahnúť pokušeniu investovať aj vaše rezervné prostriedky pre prípad nečakaných udalostí. Tie môžete uložiť napríklad na naše sporiace účty.

V spojitosti s vaším cieľom si stanovte časový horizont investície. Na koľko mesiacov či rokov ste ochotní nechať peniaze pracovať vo fondoch?
Vypočítajte si za koľko si nasporíte želanú sumu.

Bude to jednorazová investícia, alebo budete postupne investovať ďalšie prostriedky?

Pravidlá úspešného investora

Dôležité upozornenie!

mBank neposkytuje svojim klientom investičné poradenstvo! Vyššie uvedený text nepredstavuje odporúčanie na kúpu investičných nástrojov. 
Každý klient využívajúci produkt mFondy je automatický považovaný za neprofesionálneho klienta v zmysle zákona č. 566 / 2001 Z. z. o cenných papieroch a nebude preradený do inej kategórie ani na základe písomnej žiadosti.
S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti mBank sa môžu oboznámiť s relevantnými informáciami o investičných produktoch, s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle jednotlivých správcovských spoločnosti, na ich internetových stránkach ako aj na internetovej stránke mBank.