Zmena osobných údajov na podnikateľskom účte

Potrebujete zmeniť údaje k Vášmu podnikateľskému účtu? Potom ste tu správne. Mať aktuálne údaje v systémoch mBank je vhodné hlavne preto, aby sme Vám mohli poskytovať potrebné informácie k Vašim produktom a službám (napr. výpisy z účtov, autorizačné SMS a pod.).

Aby zmena údajov bola maximálne pohodlná a bezpečná, pripravili sme pre Vás online formulár, ktorý nájdete aj po prihlásení do internet bankingu v sekcii Supermarket – Služby. V žiadosti si zmeníte požadované údaje a potvrdíte ich autorizačnou SMS správou.

Online zmena je možná v prípade týchto údajov (dochádza k nej ihneď - po potvrdení autorizačnou SMS správou):

  • skrátené obchodné meno
  • korešpondenčná adresa
  • e-mailová adresa

V prípade zmeny nasledujúcich údajov je potrebné overenie buď na obchodnom mieste alebo korešpondenčne:

  • obchodné meno
  • miesto podnikania
  • telefónne číslo fyzickej osoby - podnikateľa (táto zmena je možná iba na obchodnom mieste alebo prostredníctvom mLinky)

 

Overenie na obchodnom mieste

Po vyplnení a odoslaní online žiadosti vám príde informačný e-mail s pokynmi. V priebehu nasledujúcich 14 dní je nutné dostaviť sa na obchodné miesto (nezabudnite si zobrať aj doklad totožnosti), kde budú údaje overené pracovníkom mBank a v systéme budú zmeny vykonané.

Korešpondenčne

V prípade, že  si zvolíte zaslanie žiadosti poštou, obdržíte e-mailom pokyny spoločne so žiadosťou v PDF formáte. Doklady preukazujúce požadované zmeny je v tomto prípade potrebné overiť notársky a spolu s podpísanou žiadosťou zaslať do banky najneskôr do 14 dní od podania žiadosti.