Ako si založiť sporiaci účet eMax Plus?

Ako si založiť účet eMax Plus v internet bankingu?

 

 1. Po prihlásení sa do internet bankingu kliknite na PRODUKTY a potom na Ponuka sporení
  Založenie eMax Plus - krok 1 2. V dlaždici eMax Plus kliknite na VIAC
  Založenie eMax Plus - krok 2


 3. Zobrazia sa ďalšie informácie o sporiacom účet eMax Plus. Kliknite na CHCEM TO.
  Založenie eMax Plus - krok 3

 • Následne budete presmerovaný na štandardnú žiadosť o produkt.

 

 

Vyplňte žiadosť o sporiaci účet eMax Plus

O stave svojej žiadosti o účet budete priebežne informovaní e-mailom. E-maily budú zasielané na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti.

 

 

Zvolili ste v žiadosti podpísanie zmluvy na obchodnom mieste mBank?

Navštívte dané obchodné miesto. Zástupcovia mBank ochotne spracujú Vašu žiadosť o účet na počkanie. Nezabudnite si so sebou vziať:

 • Doklad totožnosti uvedený v žiadosti o účet. Ak ste uviedli Cestovný pas, je potrebná ešte overená kópia ďalšieho dokladu, v ktorom je uvedená adresa trvalého alebo prechodného pobytu na území SR. V mBank overíme údaje a urobíme kópie dokladov.
 • Ak ste v žiadosti uviedli niekoľkých spolumajiteľov, musia byť všetci prítomní pri podpise zmluvy.

 

 

Zvolili ste v žiadosti podpísanie zmluvy prostredníctvom kuriéra?

V priebehu niekoľkých dní sa s Vami skontaktuje kuriér a dohodne termín stretnutia za účelom podpísania zmluvy (v lehote 14 dní). Na stretnutie s kuriérom si pripravte:

 • Doklad totožnosti uvedený v žiadosti. Ak ste uviedli Cestovný pas, je potrebná ešte overená kópia ďalšieho dokladu, v ktorom je uvedená adresa trvalého alebo prechodného pobytu na území SR.
 • Kópiu dokladov totožnosti, ktorú si mBank ponechá pre vlastné účely. Ak ste uviedli Cestovný pas, je potrebná ešte overená kópia ďalšieho dokladu, v ktorom je uvedená adresa trvalého alebo prechodného pobytu na území SR.
 • Ak ste v žiadosti uviedli niekoľkých spolumajiteľov, musia byť všetci prítomní pri podpise zmluvy.

 

 

Potrebujete nás kontaktovať?

V prípade, že by ste sa počas doručovania dokumentácie potrebovali z akéhokoľvek dôvodu spojiť s kuriérom, kontaktujte nás prosím

 • telefonicky: Call centrum mLinka: 0850 60 60 50, zo zahraničia +421 232 101 080
 • e-mailom: napíšete mail na kontakt@mbank.sk, v predmete správy uvediete „Kuriér“ a v správe: „číslo žiadosti: HAO...."

 

Kuriérska služba vás bude pri podpise zmluvy kontaktovať na adrese, ktorú ste v žiadosti uviedli ako korešpondenčnú. So zmluvou tiež dostanete potvrdenie o otvorení účtu a aktivačný balíček. Účet jednoducho aktivujete po prihlásení sa do internet bankingu, stačí nasledovať inštrukcie v aktivačnom balíčku.