Najčastejšie otázky o termínovanom vklade mVklad

Čo je to previazaný účet?

Previazaný účet je účet, z ktorého ste svoje finančné prostriedky previedli na mVklad. Po ukončení vkladu sa tieto prostriedky vrátane úrokov prevedú na uvedený účet.

 

Môžem vybrať peniaze z mVkladu skôr, ako uplynie dohodnutá doba?

Áno. Výber je možné vykonať kedykoľvek počas trvania vkladu. Výberom mVklad zaniká a celá suma vkladu bude prevedená na účet, z ktorého boli peniaze na mVklad prevedené. Úroky budú vypočítané za obdobie trvania vkladu. Okrem vášho vkladu vám bude vyplatených 50% z vypočítaného úrokového výnosu z dôvodu nedodržania dohodnutej doby trvania vkladu.

 

Môžem na mVklad počas jeho trvania poslať ďalšie peniaze?

Nie. V prípade záujmu o zriadenie ďalšieho vkladu si zriadite nový mVklad. Je však pri ňom potrebné splniť podmienku minimálneho vkladu vo výške 200 €.

 

Koľko vkladov mVklad môžem mať?

Počet vkladov na jedného majiteľa nie je obmedzený