Ako si založím sporiaci účet pre podnikateľov eMax Biznis?

Žiadosť o zriadenie účtu eMax Biznis môžete podať prostredníctvom:

O stave svojej žiadosti budete priebežne informovaní e-mailami. Informácie budú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti.

 

 

Zvolili ste v žiadosti zadanej cez internet podpísanie zmluvy na obchodnom mieste mBank?

Navštívte dané obchodné miesto. Zástupcovia mBank spracujú Vašu žiadosť na počkanie. Nezabudnite si so sebou vziať:

  • doklad totožnosti uvedený v žiadosti
  • originál a kópiu alebo úradne overenú kópiu povolenia k podnikateľskej činnosti. Kópiu si mBank ponechá pre vlastné účely.

Účet bude aktivovaný bezodkladne po prijatí podpísanej zmluvy v mBank a ostatných vyžadovaných dokumentov. Dovtedy nebudete môcť s účtom disponovať, to znamená ani vkladať ani vyberať peňažné prostriedky.