Pre úvery poskytované fyzickým osobám - nepodnikateľom zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam

 

Zverejňovaná v zmysle § 75 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších zmien a doplnkov, zohľadňuje náklady banky na financovanie poskytovania úverov pre fyzické osoby – nepodnikateľov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam.

 

Obdobie platnosti úrokového lístka

Dĺžka fixácie úrokovej sadzby

1 rok

2 roky

3 roky

4 roky

5 rokov

7 rokov

10 rokov

od 16. 9. 2019

0,28 %

0,35 %

0,44 %

0,48 %

0,52 %

-

-

od 16. 2. 2021

0,28 %

0,35 %

0,44 %

0,48 %

0,52 %

0,89 %

1,19 %

od 8. 3. 2021

1,40 %

0,35 %

0,44 %

0,48 %

0,52 %

0,89 %

1,19 %

od 3. 5. 2021

1,40 %

0,65 %

0,65 %

0,75 %

0,80 %

1,00 %

1,40 %

od 3. 3. 2022

1,40 %

0,65 %

0,65 %

0,75 %

1,00 %

1,25 %

1,70 %

od 12. 4. 2022

1,40 %

1,34 %

1,34 %

 1,44 %

1,44 %

2,04 %

2,54 %

od 18. 5. 2022

1,74 %

1,94 %

1,94 %

2,25 %

2,25 %

2,70 %

3,40 %

od 28. 6. 2022

1,99 %

2,69 %

2,69 %

2,79 %

2,79 %

3,39 %

3,99 %

 

 

Predchádzajúce hodnoty základnej úrokovej sadzby nájdete v úrokových lístkoch v archíve.