Pre úvery poskytované fyzickým osobám - nepodnikateľom zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam

 

Zverejňovaná v zmysle § 75 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších zmien a doplnkov, zohľadňuje náklady banky na financovanie poskytovania úverov pre fyzické osoby – nepodnikateľov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam.

 

Obdobie platnosti úrokového lístka

Dĺžka fixácie úrokovej sadzby

1 rok

2 roky

3 roky

4 roky

5 rokov

od 16. 9. 2019

0,28 %

0,35 %

0,44 %

0,48 %

0,52 %

 

 

Predchádzajúce hodnoty základnej úrokovej sadzby nájdete v úrokových lístkoch v archíve.