NN (L) International Slovak Bond
Návratnosť(1D)-0,12% 
Návratnosť(12M)-3,43% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť NN Investment Partners
Názov fondu NN (L) International Slovak Bond
ISIN LU1134493573
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 31. 12. 2014
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 3 roky
Investičná politika

Peniaze v bezpečí slovenských štátnych dlhopisov
Fond sa zameriava na slovenské štátne dlhopisy strednej a dlhšej splatnosti, doplnené o firemné dlhopisy zo Slovenska, ale aj iných krajín. Patria sem dlhopisy, ktoré vydala slovenská vláda a samospráva a slovenské korporácie.


Manažér fondu úspešne využíva stále sa zvyšujúci kredit Slovenskej republiky a dobrú ekonomickú prosperitu krajiny s postupným odbúravaním rizikovej prirážky, ktorá bola na týchto cenných papieroch historicky prítomná z časov transformácie ekonomiky. Vysoká integrácia Slovenska do všetkých európskych politických a ekonomických štruktúr dáva jasnú pridanú hodnotu cenným papierom emitovaných vládou Slovenskej republiky.


Portfólio
V portfóliu fondu sú prevažne tie najkvalitnejšie štátne cenné papiere, ale fond má zároveň možnosť investovať až štvrtinu portfólia do kvalitných firemných dlhopisov investičného ratingového stupňa a dlhopisov s vysokými výnosmi. Zameriava sa hlavne na firemné dlhopisy „osvedčených“ spoločností, pri ktorých je len minimálne riziko nesplatenia záväzkov. Priemernú splatnosť portfólia upravuje manažér fondu na základe očakávaného vývoja, čím dokáže podporiť alebo uchrániť hodnotu fondu voči pohybu úrokových sadzieb.


Prečo do fondu investovať?
- Nízka kolísavosť fondu - vhodný na stabilizáciu portfólia
- Investícia do najkvalitnejších štátnych cenných papierov a do kvalitných firemných dlhopisov
- Lokálna expertíza - fond riadi skúsený a osvedčený tím manažérov z Prahy


Investície do dlhopisových fondov majú vysoké využitie. V prípade priaznivého vývoja na trhoch dlhopisov fond výrazne prekonáva zhodnotenie bankových vkladov a tým dodáva takémuto portfóliu zaujímavú výkonnosť. Väčšinou sa tento fond používa ako konzervatívny základ portfólia na zníženie volatility v období turbulentného vývoja na akciových trhoch. Morningstar rating: 3 hviezdy

Benchmark

ICE BofAML Slovak Republic Government Index

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,20 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt nn-sk-international.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0531.pdf
Produktová prezentácia nn-international-slovak-bond.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti