NN (L) International Slovak Bond
Návratnosť(1D)-0,19% 
Návratnosť(12M)-0,03% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť NN Investment Partners
Názov fondu NN (L) International Slovak Bond
ISIN LU1134493573
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 31. 12. 2014
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 3 roky
Investičná politika

Fond primárne investuje do diverzifikovaného portfólia dlhopisov denominovaných v eurách. Primárne investujeme do dlhopisov emitovaných vládou Slovenskej republiky. Môžeme tiež investovať do dlhopisov emitovaných podnikmi a obcami. Dlhopisy, ktoré si vyberáme, by mali mať atraktívnu úrokovú sadzbu, pomerne nízke riziko zlyhania a mali by byť kótované na oficiálnej burze alebo regulovanom trhu. Investičné rozhodnutia sú založené na našom názore na vývoj úrokovej sadzby, našej vyhliadke v rôznych krajinách a našom názore na podnikové dlhopisy. Investičný proces je založený na rozsiahlej analýze makrohospodárstva, trhovej situácie a na údajoch z našich modelov. Na účel kontroly rizika vo fonde uplatňujeme prísne opatrenia na monitorovanie rizika. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
(18.2.2019)


 


Benchmark

ICE BofAML Slovak Republic Government Index

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,20 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt nn-sk-international.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0531.pdf
Produktová prezentácia nn-international-slovak-bond.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti