BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond
Návratnosť(1D)-0,09% 
Návratnosť(12M)9,43% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond
ISIN LU0823447643
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 24. 5. 2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 2 roky
Investičná politika

Absolútna výnosnosť


Zvyčajne sa podielové fondy snažia dosiahnuť lepších výkonov v porovnaní s konkurenciou, v rámci kategórie fondu alebo s trhom ako celkom. Tento typ fondov sa označuje ako fondy relatívneho výnosu, kde sa výnosy porovnávajú vždy s inou referenčnou hodnotou, napr. s benchmarkom. Tzn. že v prípade fondu relatívneho výnosu, kedy hodnota fondu klesne o 20 percent, stále môže ísť o relatívne dobrý výsledok v porovnaní s trhom, ktorý sa prepadol o 30 percent.


Oproti tomu fondy absolútneho výnosu cieli na výnosy takým spôsobom, že používajú rôzne techniky investičnej správy, ktoré sa líšia od tradičných podielových fondov. Cieľom je dosiahnuť výnosu nezávisle na aktuálnej tržnej situácii. Zvyčajne sa tento druh fondov porovnáva s výsledkom, ktorého by investor dosiahol, keby jeho investície bola iba v hotovosti.


Fond je určený pre investorov, ktorí hľadajú trvalé príjmy v prostredí nízkych úrokových sadzieb bez toho, aby podstupovali príliš veľké riziko. Fond je spravovaný tak, aby sa volatilita dlhodobo pohybovala okolo 3,5%.


BNP Paribas Absolute Return Low Vol Bond je diverzifikovaný v širokej škále tried aktív - od dlhopisových trhov na celom svete až po nástroje peňažného trhu ba dokonca aj meny. Je navrhnutý na dosahovanie trvalých výnosov v priebehu investičného cyklu pri dodržiavaní prísnych rizikových parametrov.

Benchmark

Cash Index EONIA (TR)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,05 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0532.pdf
Produktová prezentácia factsheet-lu0823447643.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti