PARVEST Bond Absolute Return V350
Návratnosť(1D)-0,11% 
Návratnosť(12M)-3,77% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu PARVEST Bond Absolute Return V350
ISIN LU0823447643
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 24. 5. 2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 2 roky
Investičná politika

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte s cieľovou volatilitou 350 bázických bodov.Tento cieľ nemusí byť dosiahnutý.Fond investuje do diverzifikovanej a vyváženej alokácie do dlhopisov a iných dlhov alebo nástrojov vrátane štruktúrovaných dlhopisov emitovaných na  medzinárodných trhoch a do svetových mien. Fond nebude investovať do cenných papierov s nezaplatenou istinou alebo úrokom. Fond bude využívať rozličné stratégie portfólia, aby zaistil diverzifikáciu a flexibilitu. Vyváženie rozličných stratégií môže v priebehu času kolísať podľa vývoja podmienok na trhu a na odzrkadlenie očakávaní investičného tímu. Fond môže investovať maximálne 100% aktív do štruktúrovaných dlhových nástrojov. Fond je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Cash Index EONIA (TR).
(19.2.2018)

Benchmark

EONIA capitalisé

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup 1,00 %
predaj 0,00 %

Správcovský poplatok 0,75 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0532.pdf
Produktová prezentácia factsheet-lu0823447643.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti