BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond
Návratnosť(1D)-0,36% 
Návratnosť(12M)1,11% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond
ISIN LU0823447643
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 24. 5. 2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 2 roky
Investičná politika

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte s cieľovou volatilitou 350 bázických bodov.Tento cieľ nemusí byť dosiahnutý.Fond investuje do diverzifikovanej a vyváženej alokácie do dlhopisov a iných dlhov alebo nástrojov vrátane štruktúrovaných dlhopisov emitovaných na  medzinárodných trhoch a do svetových mien. Fond nebude investovať do cenných papierov s nezaplatenou istinou alebo úrokom. Fond bude využívať rozličné stratégie portfólia, aby zaistil diverzifikáciu a flexibilitu. Vyváženie rozličných stratégií môže v priebehu času kolísať podľa vývoja podmienok na trhu a na odzrkadlenie očakávaní investičného tímu. Fond môže investovať maximálne 100% aktív do štruktúrovaných dlhových nástrojov. Fond je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Cash Index EONIA (TR).
(19.2.2018)

Benchmark

Cash Index EONIA (TR)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,05 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0532.pdf
Produktová prezentácia factsheet-lu0823447643.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti