BNPP L1 Sustainable Active Growth
Návratnosť(1D)0,52% 
Návratnosť(12M)12,80% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNPP L1 Sustainable Active Growth
ISIN LU0132152439
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 6. 5. 1997
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte priamym a/alebo nepriamym (prostredníctvom fondov) investovaním do dlhopisov alebo akcií emitentov, ktorí boli vybraní na základe svojich postupov z hľadiska udržateľného rozvoja (spoločenská zodpovednosť, environmentálna zodpovednosť a/alebo riadenie spoločnosti). Fond sa bude spravovať v porovnaní s modelovým portfóliom (50 % akcií, 50 % dlhopisov). Správca môže zmeniť skutočné váhy tried aktív na základe podmienok na trhu a predpovedí. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je 75 % MSCI World (NR) + 25 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
(15.6.2018)

Benchmark

75% MSCI World (USD) NR + 25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate (EUR) RI

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup 2,00 %
predaj 0,00 %

 

Správcovský poplatok 1,50 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0535.pdf
Produktová prezentácia factsheet-lu0132152439.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti