Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity
Návratnosť(1D)0,06% 
Návratnosť(12M)-3,18% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity
ISIN LU0546912469
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 11.4.2011
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

Tento fond investuje do potravinárskych spoločností po celom svete. Zahŕňa spoločnosti vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach:
- výrobcovia a distribútori potravín
- nápojov a tabaku
- výrobcovia netrvácnych potravín do domácnosti a výrobkov osobnej potreby
- maloobchodní predajcovia potravín a farmaceutických výrobkov.


Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinách. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s dobrým skóre na základe Goldman Sachs systematického investičného procesu. V horizonte niekoľkých rokov je cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World Consumer Staples (NR) hedged (EUR).


Proces výberu akcií fondu vychádza z analýzy základných a behaviorálnych údajov a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Spoločnosti objavujúce sa v portfóliu fondu: PepsiCo, Nestlé, Costco a ďalšie. Morningstar rating: neuvedené

Benchmark

MSCI Consumer Staples (Net) EUR (hedged)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,82 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0580.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0580.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti