NN (L) Food & Beverages
Návratnosť(1D)0,06% 
Návratnosť(12M)-5,89% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť NN Investment Partners
Názov fondu NN (L) Food & Beverages
ISIN LU0546912469
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 11.4.2011
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

 


Fond investuje do potravinárskych spoločností po celom svete. Zahŕňajú spoločnosti vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach: výrobcovia a distribútori potravín, nápojov a tabaku; výrobcovia netrvácnych potravín do domácnosti a výrobkov osobnej potreby; maloobchodní predajcovia potravín a farmaceutických výrobkov. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World Consumer Staples (Net) hedged (EUR). Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií používame stratégiu hedgovania mien. Hedgovaním našich mien sa snažíme eliminovať menové riziká pre našich investorov, ktorí investujú v eurách. Všetky menové riziká v portfóliu podfondu hedgujeme na referenčnú menu tejto triedy akcií (euro). Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Snažíme sa zvýšiť hodnotu fondu výberom akcií na základe dôkladnej analýzy spoločnosti. Vedome vážime rastový potenciál zo súčasnej ceny akcií voči súvisiacim rizikám pred zahrnutím akcie do fondu. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
(18.2.2019)


 


Benchmark

MSCI Consumer Staples (Net) EUR (hedged)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,83 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt nn-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0580.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti