Goldman Sachs Global Health Care Equity
Návratnosť(1D)0,19% 
Návratnosť(12M)0,79% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Global Health Care Equity
ISIN LU0341736568
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 21.2.2008
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

Zdravotná kríza ochromila kvôli pandémii Covid-19 celý svet a sektor zdravotníctva nadobudol ešte väčší význam. Začal závod o vývoj účinnej vakcíny, ktorá znamená východisko z krízy a návrat k normálu. Do vedy a výskumu prúdi značné množstvo investícií, a to nielen kvôli pandémiu Covid-19.


Globálny akciový fond zameraný na sektor zdravotníctva
Fond pokrýva celý sektor zdravotníctva. Investuje do spoločností, ktoré podnikajú v sektore zdravotníckeho vybavenia a služieb, výskumu, vývoja, výroby a predaja liekov či biotechnologických produktov.


Tento sektorový akciový fond má globálne zamerané portfólio, ktoré je široko diverzifikované. Z krajín prevažuje USA, fond však investuje takisto do vybraných európskych a japonských spoločností. Fond má už mnohoročnú históriu a dlhodobo udržuje svoj rastový trend.


Charakteristiky:
- Dynamická investičná stratégia
- Fond vhodný pre dlhodobé budovanie finančnej rezervy
- Sektorový doplnok akciovej časti portfólia
- Odporúčaný horizont 5 a viac rokov
- V portfóliu môžeme často nájsť firmy ako napríklad Johnson & Johnson alebo AstraZeneca PLC


Morningstar rating: 4 hviezdy - Podľa hodnotenia agentúry Morningstar sa fond radí medzi 25% najlepších fondov danej kategórie.

Benchmark

MSCI World Health Care (Net)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,80 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0581.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0581.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti