Allianz Global Agricultural Trends
Návratnosť(1D)-1,00% 
Návratnosť(12M)4,00% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Global Agricultural Trends
ISIN LU0342688941
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 24.6.2008
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Fond sa zameriava na globálnom akciovom trhu na podniky, ktoré by mali priamo alebo nepriamo profitovať najmä z rozvoja týchto oblastí: výroba, skladovanie a preprava poľnohospodárskych surovín; spracovanie a predaj potravín a nápojov. Investičným cieľom je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Príjmy sú opätovne investované do fondu. (31.1.2020)

Benchmark

66.67% DAX GLOBAL AGRIBUSINESS RETURN, 33.33% MSCI ACWI/BEVERAGES, ACWI/FOOD & STAPLES RETL, ACWI/FOOD PRODUCTS, ACWI/TOBACCO, ACWI/WATER UTILITIES TOTAL RETURN (NET)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 2,11 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0602.pdf
Produktová prezentácia agi-global-agricultural-trends.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti