Kurzový lístok platobných kariet

Upozornenie: Suma blokovaná po vykonaní transakcie (v prípade inej meny než EUR) zvyčajne nie je totožná s čiastkou, ktorá je nakoniec strhnutá z účtu, ale môže dôjsť k drobným rozdielom. Je to predovšetkým preto, že kurz ku dňu blokácie a kurz ku dňu strhnutiu čiastky z účtu sa líšia. Uvedené kurzy sú len indikatívne.

Podľa nariadenia EÚ č. 924/2009 je banka povinná vyjadrovať celkové náklady na konverziu medzi menami členských štátov EÚ v mieste predaja alebo v bankomate ako percentuálnu prirážku k poslednému dostupnému referenčnému výmennému kurzu Európskej centrálnej banky (pozri stĺpec "Odchýlka od ECB").