Európska smernica o platobných službách - PSD2

Čo pre klientov mBank znamená európska smernica o platobných službách?