Zmena osobných údajov

Potrebujete zmeniť svoje osobné údaje? Potom ste tu správne. Mať aktuálne osobné a kontaktné údaje v systémoch mBank je vhodné hlavne preto, aby sme Vám mohli poskytovať potrebné informácie k Vašim produktom a službám (napr. výpisy z účtov, autorizačné SMS a pod.).

 

Aby zmena údajov bola maximálne pohodlná a bezpečná, môžete údaje zmeniť online. Vybrať si môžete z dvoch možností:

 • v mobilnej aplikácii (po prihlásení prejdite do časti "Nastavenia" a následne do "Zmeniť osobné údaje)
 • v internet bankingu pomocou online formulára (nájdete ho aj v sekcii Info - Čo chcete urobiť – Zmeniť údaje)

Zmeny následne potvrdíte.

Ako zmeniť osobné údaje?

 1. Ak ešte mobilnú aplikáciu nemáte, stiahnite si ju z Google Pay alebo App Store alebo Huawei App Gallery a následnej spárujte s účtom.


 2. Na úvodnej obrazovke vyberte ikonu nastavenia (ozubené koliesko v pravom hornom rohu).


 3. Kliknite na „Zmeniť osobné údaje“. 4. Na nasledujúcej stránke kliknite na tlačidlo „Zmeniť údaje“.


 5. Ak vlastníte osobný aj podnikateľský účet, vyberte, pri ktorom z nich chcete údaje zmeniť, a kliknite na „Ďalej“. Ak vlastníte len jeden typ účtu, aplikácia vás automaticky presmeruje do ďalšieho kroku. 6. Kliknite na položku „Upraviť“ pri údajoch, ktoré chcete zmeniť. 7. Do príslušných polí vpíšte nové údaje. 8. Zvoľte si spôsob dokončenia žiadosti a kliknite na tlačidlo „Ďalej“. Ak nie ste občanom SR, je možné zvoliť iba dokončenie žiadosti na obchodnom mieste alebo korešpondenčne. 9. Ak ste niektoré údaje nezadali, poprosíme vás ešte o ich doplnenie. Potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“.


10. Ak ste vybrali možnosť dokončenia v aplikácii, nahrajte sken alebo fotografiu oboch strán svojho dokladu a kliknite na „Ďalej“.

 

11. Skontrolujte si upravené údaje a kliknite na „Odoslať“. Hotovo.

 1. Prihláste sa do svojho internet bankingu a na úvodnej stránke vyberte záložku „INFO“ a v časti „ČO CHCETE UROBIŤ“ kliknite na „Zmeniť údaje“.

  Menu

 2. Ak vlastníte osobný aj podnikateľský účet, zvoľte si ten, pre ktorý chcete zmeniť údaje a kliknite na „Ďalej“. Ak máte len jeden typ účtu, budete automaticky presmerovaní do ďalšieho kroku.
  Menu

 3. Kliknite na tlačidlo „Upraviť“ pri tých údajoch, ktoré chcete zmeniť.
  Menu

 4. Vpíšte nové údaje a kliknite na „Ďalej“.
  Menu

 5. V sekcii Spôsob dokončenia žiadosti vyberte Online zmena. Ak nie ste občanom SR, je možné zvoliť iba dokončenie žiadosti na obchodnom mieste alebo korešpondenčne.


 6. Ak ste niektoré údaje ešte nezadali, poprosíme vás o ich doplnenie.


 7. Nahrajte sken alebo fotografiu oboch strán vášho dokladu a kliknite na „Ďalej“.
  NA ČO SI DAŤ POZOR:
  - Nezabudnite nahrať sken/fotografiu oboch strán vášho dokladu
  - Dbajte, prosím, na čitateľnosť údajov dokladu na skene/fotografii
  - Údaje zadané v žiadosti sa musia zhodovať s údajmi na fotografii dokladu
  Menu

 8. Skontrolujte si upravené údaje a kliknite na „Odoslať“.


 9. Potvrďte operáciu mobilnou autorizáciou alebo SMS kódom. Hotovo.

Online zmena bez nutnosti overenia je možná v prípade týchto údajov (dochádza k nej ihneď - po potvrdení autorizačnou SMS správou):

 • rodinný stav
 • povolanie
 • korešpondenčná adresa
 • e-mailová adresa
 • zdroj príjmov

 

Online zmena s nutnosťou overenia (nahratím skenu/fotografie dokladu totožnosti):

 • číslo a platnosť občianskeho preukazu SR
 • adresa trvalého pobytu (ak pre overenie použijete občiansky preukaz SR)
 • priezvisko

 

V prípade zmeny nasledujúcich údajov je potrebné overenie buď na obchodnom mieste alebo korešpondenčne:

 • meno a druhé meno
 • druhé priezvisko
 • druh, platnosť a číslo dokladu totožnosti / doplnkového dokladu totožnosti (pas, doklad o pobyte na území SR pre cudzincov)
 • adresa trvalého pobytu (ak pre overenie použijete pas, doklad o pobyte na území SR pre cudzincov)
 • štátne občianstvo
 • telefónne číslo (táto zmena je možná iba na obchodnom mieste alebo prostredníctvom mLinky)

 

Online zmena - Nahratie skenu/fotografie dokladu totožnosti
Pokiaľ si vyberiete spôsob podania žiadosti Online zmena – Nahratie skenu/fotografie dokladu, budete na konci formuláru vyzvaný nahrať sken/fotografiu vášho občianskeho preukazu z obidvoch strán. Nahrať je možné dokumenty vo formáte jpg, png, pdf a ich veľkosť nesmie presiahnuť 8MB.

 

Overenie na obchodnom mieste

Po vyplnení a odoslaní žiadosti vám príde informačný e-mail s pokynmi. V priebehu nasledujúcich 14 dní je nutné dostaviť sa na obchodné miesto (nezabudnite si zobrať aj doklad totožnosti), kde budú údaje overené pracovníkom mBank a v systéme budú zmeny vykonané.

 

Korešpondenčne

V prípade, že si zvolíte zaslanie žiadosti poštou, obdržíte e-mailom pokyny spoločne so žiadosťou v PDF formáte. Kópie dokladov preukazujúcich požadované zmeny je v tomto prípade potrebné overiť notársky/matrikou a spolu s podpísanou žiadosťou zaslať do banky najneskôr do 14 dní od podania žiadosti.