Zmena osobných údajov

Potrebujete zmeniť svoje osobné údaje? Potom ste tu správne. Mať aktuálne osobné a kontaktné údaje v systémoch mBank je vhodné hlavne preto, aby sme Vám mohli poskytovať potrebné informácie k Vašim produktom a službám (napr. výpisy z účtov, autorizačné SMS a pod.).

 

Aby zmena údajov bola maximálne pohodlná a bezpečná, môžete údaje zmeniť online. Vybrať si môžete z dvoch možností:

 • v mobilnej aplikácii (po prihlásení prejdite do časti "Nastavenia" a následne do "Osobné údaje)
 • v internet bankingu pomocou online formulára (nájdete ho aj v sekcii Supermarket – Služby)

Zmeny následne potvrdíte.

 

 

Online zmena bez nutnosti overenia je možná v prípade týchto údajov (dochádza k nej ihneď - po potvrdení autorizačnou SMS správou):

 • rodinný stav
 • povolanie
 • korešpondenčná adresa
 • e-mailová adresa
 • zdroj príjmov

 

Online zmena s nutnosťou overenia (nahratím skenu/fotografie dokladu totožnosti):

 • číslo a platnosť občianskeho preukazu SR
 • adresa trvalého pobytu (ak pre overenie použijete občiansky preukaz SR)
 • priezvisko

 

V prípade zmeny nasledujúcich údajov je potrebné overenie buď na obchodnom mieste alebo korešpondenčne:

 • meno a druhé meno
 • druhé priezvisko
 • druh, platnosť a číslo dokladu totožnosti / doplnkového dokladu totožnosti (pas, doklad o pobyte na území SR pre cudzincov)
 • adresa trvalého pobytu (ak pre overenie použijete pas, doklad o pobyte na území SR pre cudzincov)
 • štátne občianstvo
 • telefónne číslo (táto zmena je možná iba na obchodnom mieste alebo prostredníctvom mLinky)

 

Online zmena - Nahratie skenu/fotografie dokladu totožnosti
Pokiaľ si vyberiete spôsob podania žiadosti Online zmena – Nahratie skenu/fotografie dokladu, budete na konci formuláru vyzvaný nahrať sken/fotografiu vášho občianskeho preukazu z obidvoch strán. Nahrať je možné dokumenty vo formáte jpg, png, pdf a ich veľkosť nesmie presiahnuť 8MB.

 

Overenie na obchodnom mieste

Po vyplnení a odoslaní žiadosti vám príde informačný e-mail s pokynmi. V priebehu nasledujúcich 14 dní je nutné dostaviť sa na obchodné miesto (nezabudnite si zobrať aj doklad totožnosti), kde budú údaje overené pracovníkom mBank a v systéme budú zmeny vykonané.

 

Korešpondenčne

V prípade, že si zvolíte zaslanie žiadosti poštou, obdržíte e-mailom pokyny spoločne so žiadosťou v PDF formáte. Kópie dokladov preukazujúcich požadované zmeny je v tomto prípade potrebné overiť notársky/matrikou a spolu s podpísanou žiadosťou zaslať do banky najneskôr do 14 dní od podania žiadosti.