Ako nastaviť notifikácie v internet bankingu mBank?

 1. Po prihlásení sa do internet bankingu kliknite na ikonu ozubeného kolieska, ktorá sa zobrazuje pod Vašim menom.
 2. Na zobrazenej obrazovke kliknite na položku Notifikácie (v kategórii Služby)

  Vyberte si typ služby - Notifikácie

 3. Zvoľte si typ notifikácie, o ktorú máte záujem, a kliknite na tlačítko Aktivovať.

  Vyberte si notifikáciu o ktorú máte záujem

 4. Zvoľte si parametre notifikácie a kliknite na tlačítko Ďalej.

  Parametre notifikácie

 5. Zadajte doručený SMS kód a aktiváciu potvrďte stlačením tlačítka Potvrdiť.

  Potvrdenie vybranej notifikácie pomocou SMS kódu