Ako nastaviť notifikácie v internet bankingu mBank?

 1. Po prihlásení sa do internet bankingu kliknite na ikonu ozubeného kolieska, ktorá sa zobrazuje v pravom hornom rohu.
  Úvodná obrazovka po prihlásení sa do internet bankingu

 2. Na zobrazenej obrazovke kliknite na položku Notifikácie (v kategórii Služby)

  Vyberte si typ služby - Notifikácie

 3. Zvoľte si typ notifikácie, o ktorú máte záujem, a kliknite na tlačítko Aktivovať.

  Vyberte si notifikáciu o ktorú máte záujem

 4. Zvoľte si parametre notifikácie a kliknite na tlačítko Ďalej.

  Parametre notifikácie

 5. Zadajte doručený SMS kód a aktiváciu potvrďte stlačením tlačítka Potvrdiť.

  Potvrdenie vybranej notifikácie pomocou SMS kódu