Ako požiadať o mHypotéku?

1. Vyplňte jednoduchý formulár
2. Ozve sa vám poradca
3. Dohodnite si stretnutie na mieste, ktoré vám vyhovuje
4. Dozviete sa všetky potrebné informácie

 

Ďalšie potrebné doklady:

 • občiansky preukaz

 

Čo potrebujete na preukázanie príjmu?

 • potvrdenie o výške príjmu
 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom
 • iný doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu

 

Čo potrebujete na preukázanie účelu úveru?

 • výpis z listu vlastníctva
 • a niektorý z nasledovných dokladov:
  • kúpna zmluva alebo Dohoda o vysporiadaní dedičstva alebo Dohoda o vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov
  • zmluva o dielo (pri výstavbe)
  • rozpočtované náklady stavby (pri výstavbe)
  • platné stavebné povolenie vydané stavebným úradom alebo Ohlásenie stavebných prác (pri výstavbe alebo rekonštrukcii)
  • potvrdenie o aktuálnej výške dlhu a súhlas s predčasným splatením úveru v inej banke (pri refinancovaní)

 

K predmetu zabezpečenia si pripravte:

 • znalecký posudok
 • výpis z listu vlastníctva

Presnú špecifikáciu dokladov, ktoré budete potrebovať k vybaveniu svojej hypotéky, sa od nás dozviete po vyplnení žiadosti o úver.

 

Refinancovanie a splatenie predtým poskytnutého úveru zabezpečeného tuzemskou nehnuteľnosťou, resp. splatenie záväzkov v iných bankách.

Okrem štandardných dokladov potrebujete:

 • list vlastníctva k zakladanej nehnuteľnosti nie starší ako 2 mesiace, ak nie je súčasťou znaleckého posudku alebo ak je znalecký posudok starší ako 2 mesiace
 • potvrdenie o nesplatenom zostatku a celkovej výške pohľadávky splácaného úveru. V prípade úverov zabezpečených nehnuteľnosťou aj vrátane súhlasu banky s výmazom záložného práva po splatení záväzku a s uvedením čísla účtu určeného pre splatenie úveru
 • fotokópiu úverovej zmluvy splácaného úveru