Dokumenty potrebné na vybavenie mPôžičky Plus

Ak je Váš príjem pripisovaný na mKonto, nevyžadujeme žiadne ďalšie dokumenty preukazujúce Váš príjem

 

Ak Váš príjem nie je pripisovaný na mKonto:

  • príjem zo závislej činnosti: posledné 3 kompletné výpisy z účtu, na ktorý je pripisovaný príjem alebo potvrdenie o výške príjmu na našom formulári
  • príjem zo závislej činnosti v zahraničí: posledné 3 kompletné výpisy z účtu, na ktorý je pripisovaný príjem aj potvrdenie o výške príjmu na našom formulári
  • príjem z podnikania: posledné podané daňové priznanie, potvrdenie o zaplatení dane
  • invalidný, starobný, výsluhový alebo vdovský dôchodok: doklad o priznaní dôchodku a posledný kompletný výpis z účtu, na ktorý je dôchodok pripisovaný
  • príjem z podielu na zisku: daňové priznanie spoločnosti, zápis z valného zhromaždenia o rozdelení zisku, výpisy z účtu potvrdzujúce prijatie výplaty
  • príjem z prenájmu: posledné podané daňové priznanie, potvrdenie o zaplatení dane a nájomná zmluva

 

mBank si vyhradzuje právo  vyžiadať si aj ďalšie dokumenty, tu priamo neuvedené.

Na poskytnutie produktu mPôžička Plus nemá žiadateľ právny nárok. mBank si vyhradzuje právo neoznamovať dôvody prípadného zamietnutia žiadosti.