Druhy úrokových sadzieb

Variabilná úroková sadzba

  • Základná úroková sadzba mBank sa odvíja od referenčnej úrokovej sadzby medzibankového peňažného trhu EURIBOR 3m (ďalej len „EURIBOR“) a vyhlasuje ju Európska centrálna banka. To znamená, že úroková sadzba sa mení v závislosti od aktuálnej ceny peňazí na medzibankovom trhu Eurozóny.

  • Variabilnú úrokovú sadzbu môžete kedykoľvek a zadarmo zmeniť na fixnú úrokovú sadzbu

 

Fixná úroková sadzba

  • Ponúka vám záruku výšky pravidelnej mesačnej splátky, resp. úrokovej sadzby počas celej doby fixáciu, ktorú si zvolíte sami.

  • mBank ponúka dobu fixácie v dĺžke 1, 3 alebo 5 rokov.

  • Po uplynutí tejto doby si môžete vybrať ďalšie obdobie fixácie.