Odklad splátok istiny úveru mHypotéka

  • V prípade straty zamestnania alebo práceneschopnosti trvajúcej 1 mesiac a dlhšie môžete požiadať o odklad pravidelných mesačných splátok.
  • O odklad splátok môžete požiadať počas trvania mHypotéky celkom 2 x, a to na obdobie od 1 do 9 mesiacov pri každej žiadosti.
  • Počas doby odložených splátok hradíte iba úroky, po ukončení dôjde k rozloženiu vyššie odloženej istiny do zostávajúcich mesačných splátok.
  • Pri podaní žiadosti nesmiete byť v oneskorení splácania úveru.
  • O odklad splátok môžete požiadať prostredníctvom nášho formulára