Možnosť odkladu splátok istiny úveru

 
Nemôžete momentálne hradiť svoje splátky pôžičky či hypotéky?

V prípade, že ste sa ocitli vo finančnej tiesni alebo nemáte aktuálne možnosť hradiť svoje finančné záväzky v plnej výške a včas, mBank Vám ponúka tieto možnosti:

 

 

Odklad splátok istiny
 • Odkladom splátky istiny si znížite výšku splátky na určité obdobie (maximálne 3 mesiace pri mPôžičke, maximálne 6 mesiacov pri mHypotéke). Počas odkladu mesačnú splátku tvorí len splátka úrokov a poistné. Splátka istiny je v nulovej výške.
 • Po skončení odkladu splátok istiny bude Vaša mesačná splátka vzhľadom na odloženú istinu vyššia.
 • O odklad splátok istiny je možné požiadať prostredníctvom Vášho internet bankingu, Vašej mobilnej aplikácie, prípadne prostredníctvom formulára.

 

Úverové prázdniny
 • Pri úverových prázdninách nesplácate istinu ani úroky (iba poplatok za poistenie, ak je dojednané). Úverové prázdniny – odklad celých splátok – poskytujeme maximálne na obdobie 3 mesiacov.
 • Pri podaní žiadosti o odklad splátok je potrebné myslieť na to, že počas odkladu sa Váš úver neprestáva úročiť a tieto úroky budú zahrnuté do splátok po skončení odkladu.
 • O úverové prázdniny (odklad splátok) je možné požiadať prostredníctvom internet bankingu.

 

Predĺženie doby splatnosti
 • Predĺžením doby splatnosti úveru je možné znížiť mesačný objem finančných prostriedkov vynakladaných na pravidelnú splátku.
 • Lehotu splatnosti je možné predĺžiť pri mHypotéke maximálne na 40 rokov, pri mPôžičke maximálne na 120 mesiacov.
 • O predĺženie doby splatnosti je možné požiadať písomne prostredníctvom formulára.
 • Pri tomto type zmeny je potrebné uvedomiť si, že predĺženie doby splatnosti pre Vás znamená, že úver budete splácať pomalšie a tým pádom sa Vám náklady na úver o niečo zvýšia.

 

 

Čo by ste mali vedieť pred podaním žiadosti?

 • Požiadať o niektorý z vyššie uvedených pomocných nástrojov je možné najskôr po šiestich riadne uhradených mesačných splátkach, nemali by ste byť v omeškaní so splácaním úveru a nemalo by byť voči Vám vedené exekučné konanie.
 • V prípade, že využijete vyššie uvedenú formu pomoci, je potrebné myslieť na to, že to môže negatívne ovplyvniť Vašu kreditnú históriu v úverovom registri, môže to tiež znížiť Vašu úverovú bonitu alebo spôsobiť, že Vám v budúcnosti nebude poskytnutý úver.

 

 

V prípade, že máte ťažkosti so splácaním úveru, môžete nás kontaktovať tiež telefonicky na tel. 02/323 317 31 vo všedné dni medzi 8:00 až 16:30. Veríme, že spolu nájdeme vhodné riešenie Vašej situácie.