mHypotéka - všetko o mimoriadnych splátkach

  • Možnosť mimoriadnych splátok do 30 % výšky nesplatenej istiny úveru ročne zadarmo.
  • Na základe mimoriadnej splátky vykonanej prostredníctvom internet bankingu automaticky dôjde k zmene výšky mesačných splátok mHypotéky, pričom doba splatnosti sa nemení. Tento spôsob nemusíte banke oznamovať a nevyžaduje uzatvorenie dodatku k zmluve o úvere.
  • V prípade, ak chcete skrátiť dobu splácania mHypotéky a zároveň zachovať výšku mesačných splátok, požiadate o túto zmenu pred vložením mimoriadnej splátky pomocou mLinky alebo príslušného formulára. Táto zmena vyžaduje uzatvorenie dodatku k zmluve o hypotekárnom úvere (poplatok za vyhotovenie dodatku bude účtovaný v súlade s platným sadzobníkom bankových poplatkov mBank)