Požiadavky na schválenie mPôžičky Plus

Na schválenie mPôžičky Plus je potrebné splniť tieto požiadavky:

  • Fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony
  • Stály zdroj príjmov – pokiaľ ste zamestnanec, nesmiete byť v skúšobnej ani výpovednej lehote
  • Trvalé alebo prechodné bydlisko  a kontaktná adresa na území SR
  • Nie ste v oneskorení so splátkou v inej banke a nemáte negatívny záznam v databázach Credit Bureau
  • V súčasnej nemáte žiadny dlh v mBank

 

Na poskytnutie produktu mPôžička Plus nemá žiadateľ právny nárok. mBank si vyhradzuje právo neoznamovať dôvody prípadného zamietnutia žiadosti.