Ako funguje štátna pomoc s úvermi na bývanie?

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie vláda pripravila schému pomoci, prostredníctvom ktorej štát občanom kompenzuje zvýšené splátky.

1. Mimoriadny daňový bonus na zvýšenú splátku

Za rok 2023 má mimoriadny daňový bonus k hypotékam na starosti Ministerstvo financií SR. Všetky informácie o podmienkach pomoci nájdete na stránke MF SR.

 

 

2. Príspevok na zvýšenú splátku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny toto zastrešuje prostredníctvom príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Všetky informácie o podmienkach pomoci získate na pracoviskách alebo internetových stránkach Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

 

 

Za schvaľovanie nároku na príspevok je zodpovedný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nie banka.

 

 

Pokiaľ žiadate o príspevok na zvýšenú splátku po refinancovaní mHypotéky do novej banky, budete  k žiadosti pravdepodobne potrebovať doložiť potvrdenie o výške splátok. Postupujte takto:

  • Uistite sa, že po refinancovaní mHypotéky do novej banky vám v porovnaní s pôvodnou splátkou v mBank mesačná splátka narástla.
  • Pripravte si číslo zmluvy o mHypotéke, ktorú ste previedli do novej banky.
  • Číslo zmluvy o mHypotéke uveďte v žiadosti o vystavenie potvrdenia o výške splátok (vystavuje banka, nehľadajte na webových stránkach).
  • Kontaktujte nás e-mailom na kontakt@mbank.sk alebo telefonicky mLinku na čísle 0850 60 60 50. 
  • Odpoveď od nás dostanete do 5 pracovných dní na vami uvedenú e-mailovú adresu.
  • Potvrdenie o výške splátok vám jedenkrát vystavíme bezplatne a ďalej podľa platného sadzobníka bankových poplatkov mBank.