Sprievodca ročným výpisom poplatkov

Ročný výpis poplatkov dostanete bezplatne od každej banky, v ktorej máte vedený bežný alebo sporiaci účet v súlade so zákonom o platobných službách, ktorý do praxe uviedla smernica Európskej únie PAD (Payment Account Directive). Z výpisu jednoducho zistíte, ktoré platené služby spojené s vašim účtom ste v priebehu roka v banke využili.

 

 

Prečo ste mi výpis poslali?

Výpis poplatkov, čiže prehľad o odplate za poskytnuté služby, majú banky povinnosť zasielať klientom každý rok podľa § 44b ods. 1  zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách.

 

 

Aké všetky poplatky tam sú uvedené (za aké produkty)?

Vo výpise sú uvedené poplatky za všetky služby spojené s osobným účtom, ktoré ste v danom období uhradili.

 

 

Dostal/a som výpisy len k mKontu, ale nie k mKontu Biznis

Povinnosť posielať výpis poplatkov sa vzťahuje len k osobným účtom, nie k podnikateľským účtom.

 

 

Ako môžem jednotlivé poplatky reklamovať?

Poplatky môžete reklamovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. telefonicky prostredníctvom mLinky:
    v rámci SR:  0850 60 60 50
    zo zahraničia:  + 421 232 101 080
  2. písomne ​​- poštou na adresu sídla banky zverejnenom na internetových stránkach mBank
  3. osobne - na obchodnom mieste mBank (mKiosk, Finančné centrum)
  4. elektronickou poštou na adrese: kontakt@mbank.sk