Aktuálne informácie týkajúce sa našich služieb a najčastejšie otázky

Ako sa do pomoci zapája mBank

Situácia na Ukrajine nám nie je ľahostajná. Rovnako ako vy,
aj my sa snažíme pomôcť ľuďom z Ukrajiny, ako najlepšie dokážeme.