Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds US Growth
Návratnosť(1D)-1,15% 
Návratnosť(12M)30,32% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds US Growth
ISIN LU0823434237
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 17. 5. 2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Aktívne spravovaný fond BNP Paribas Funds US Growth je navrhnutý tak, aby prekonal benchmark Russell 1000 Growth bez obmedzení daného benchmarku. Jeho hlavným cieľom je zvyšovanie hodnoty aktív prostredníctvom investícií do amerických spoločností s výrazným potenciálom rastu alebo stabilným ziskovým rastom. Fond kladie dôraz na diverzifikované portfólio približne 50 starostlivo vybraných akcií a integruje kritériá ESG, čím sa stáva atraktívnou voľbou pre investície smerujúce k budúcnosti s riadeným rizikom.

Aktívne riadenie investícií
Fond je navrhnutý tak, aby proaktívne využíval príležitosti na trhu, neviaže sa priamo na benchmark Russell 1000 Growth, čo mu umožňuje flexibilitu pri výbere investícií s potenciálom pre vysoký rast alebo stabilný ziskový rast, nezávisle od aktuálneho zloženia benchmarku.

Špecializácia na inovatívne technologické a rastové spoločnosti
Investície smerujú prioritne do akcií amerických spoločností s vysokým rastovým potenciálom alebo stabilným ziskovým rastom, vrátane popredných technologických gigantov ako Apple, Amazon a Microsoft. Toto zameranie umožňuje investorom využiť rast a inovácie lídrov v oblasti technológií a ďalších rýchlo sa rozvíjajúcich sektorov, čo rozširuje potenciál pre atraktívne výnosy.

Benchmark

Russell 1000 Growth (RI)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,98 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0536.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0536.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti