BNP Paribas Funds US Growth
Návratnosť(1D)-1,96% 
Návratnosť(12M)17,26% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds US Growth
ISIN LU0823434237
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 17. 5. 2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom  horizonte  investovaním  do  akcií  a emitovaných americkými spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v USA s nadpriemerným potenciálom rastu a/alebo relatívne stabilným rastom profitu. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Russell 1000 Growth (RI).
(19.02.2018)

Benchmark

Russell 1000 Growth (USD) RI

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,95 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0536.pdf
Produktová prezentácia factsheet-lu0823434237.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti