Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds India Equity
Návratnosť(1D)-0,22% 
Návratnosť(12M)32,77% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds India Equity
ISIN LU0823428346
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 17. 5. 2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 6 rokov
Investičná politika

BNP Paribas Funds India Equity je podielový fond, ktorý umožňuje investorom vstúpiť na trh jednej z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomík sveta - Indie. S minimálnou investíciou 75 % svojich aktív do akcií spoločností so sídlom alebo prevádzkou v Indii, fond sa snaží využiť potenciál rastu v rôznych sektoroch vrátane financií, cyklických spotrebných tovarov, technológií a zdravotnej starostlivosti.

Inovácia a technologický rozvoj
India je domovom pre niektoré z najinovatívnejších technologických spoločností a startupov na svete. Investovanie do fondu, ktorý sa zameriava na Indiu, môže poskytnúť prístup k spoločnostiam, ktoré sú na čele v oblasti digitálnej transformácie, softvérového inžinierstva, e-commerce a fintech riešení.

Demografický dividend
Jedna z najmladších populácií na svete, čo predstavuje potenciál pre rast spotreby a zvýšenú produkciu. Mladá pracovná sila môže znamenať dlhodobý rastový potenciál pre spoločnosti pôsobiace v rôznych sektoroch ekonomiky.

Rozvoj infraštruktúry
India sa snaží zlepšiť svoju infraštruktúru, od dopravy po energetiku a telekomunikácie. Tento rozvoj otvára dvere pre spoločnosti zamerané na stavebníctvo, energetiku a logistiku, ponúkajúc investorom príležitosti na kapitálový rast v týchto oblastiach.

Benchmark

MSCI India (USD) NR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 2,23 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0537.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0537.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti