BNP Paribas Funds India Equity
Návratnosť(1D)0,36% 
Návratnosť(12M)1,66% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds India Equity
ISIN LU0823428346
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 17. 5. 2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 6 rokov
Investičná politika

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných indickými spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v tejto krajine. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI India 10/40 (NR).
(19.02.2018)

Benchmark

MSCI India 10/40 (USD) NR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 2,20 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0537.pdf
Produktová prezentácia factsheet-lu0823428346.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti