Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds India Equity
Návratnosť(1D)0,29% 
Návratnosť(12M)10,14% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds India Equity
ISIN LU0823428346
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 17. 5. 2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 6 rokov
Investičná politika

Akcie rýchlo sa rozvíjajúcich trhov
- Rýchlo sa rozvíjajúce trhy sú obvykle národy so sociálnymi alebo obchodnými aktivitami, ktoré podstupujú proces rýchleho rastu a industrializácie
- MSCI Inc., popredný poskytovateľ akciových indexov, skúma ekonomický vývoj, veľkosť, likviditu a prístup na trh každého štátu, aby mohol byť klasifikovaný v danom investičnom prostredí: hranice, rýchlo sa rozvíjajúce alebo rozvinuté trhy


Investovanie do rýchlo rastúcich indických spoločností s udržateľnou, konkurenčnou silou
Investori môžu profitovať z fondu zameraného na odolnú ekonomiku a jeden z najdiverzifikovanejších akciových trhov v Ázii. Na základe postoja, že „spoločnosti vytvárajú bohatstvo, nie trhy“, fond investuje do silných spoločností s atraktívnym zhodnotením, ktoré riadi vysokokvalitné vedenie. Našťastie tieto spoločnosti tiež pôsobia na jednom z najvzrušujúcejších trhov v Ázii, kde je rast poháňaný zvyšujúcou sa spotrebou a investíciami do infraštruktúry.


Pozície portfólia sú založené na rozsiahlych poznatkoch tímu o miestnych odvetviach a spoločnostiach, nepretržitom prieskume a intenzívnymi internými rozhovormi o investičných prípadoch. Tím so sídlom v Mumbai sa domnieva, že práve spoločnosti s najlepšími obchodnými modelmi budú s najväčšou pravdepodobnosťou profitovať z rastového trendu Indie. Morningstar rating: 2 hviezdy

Benchmark

MSCI India 10/40 (USD) NR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 2,23 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0537.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0537.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti