Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds Global Environment
Návratnosť(1D)-0,36% 
Návratnosť(12M)14,93% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Global Environment
ISIN LU0347711466
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 8. 4. 2008
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Fond BNP Paribas Funds Global Environment je akciový podielový fond, ktorého zameranie je na investície do spoločností aktívne činných v oblasti ekológie, ako sú obnoviteľné zdroje energie alebo čisté technológie. Fond ponúka príležitosť profitovať z rastu sektora ekologických technológií a podnikov s pozitívnym dopadom na životné prostredie. Jeho špecifické výhody zahŕňajú prístup k inovatívnym spoločnostiam s potenciálom rýchleho rastu a možnosťou diverzifikácie investícií mimo tradičné sektory.

Sektorová diverzifikácia
Hlavné sektory zahŕňajú priemysel, technológie a zdravotnú starostlivosť.

Zameranie na udržateľný rast
Investuje do spoločností prispievajúcich k riešeniu environmentálnych výziev, ako sú napríklad: Linde PLC, Microsoft Corp, a ďalšie

Expertíza v manažmente
Tím s dlhoročnými skúsenosťami a špecializáciou na ekologické investície.

Benchmark

MSCI World NR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 2,23 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0540.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0540.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti