BNP Paribas Funds Global Environment
Návratnosť(1D)-1,15% 
Návratnosť(12M)12,23% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Global Environment
ISIN LU0347711466
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 8. 4. 2008
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií vydaných spoločnosťami, ktoré pôsobia na environmentálnych trhoch, a dodržiavať kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia, ktoré stanovuje spoločnosť BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, a ktoré musia rešpektovať zásady stanovené v iniciatíve OSN s názvom „Global Compact“ . Fond môže sa investovať do akcií pevninskej Číny, ktoré sú obmedzené na zahraničných investorov, ako sú čínske akcie typu „A“, ktoré môžu byť kótované na burze Stock Connect alebo prostredníctvom uplatnenia osobitného oprávnenia udeleného čínskymi orgánmi. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI World (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
(29.3.2019)

Benchmark

MSCI World (USD) NR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 2,20 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0540.pdf
Produktová prezentácia factsheet-lu0347711466.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti