BNP Paribas Funds Global Environment
Návratnosť(1D)0,85% 
Návratnosť(12M)5,43% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Global Environment
ISIN LU0347711466
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 8. 4. 2008
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Rastúca populácia a životný štandard, urbanizácie, obmedzené prírodné zdroje - to všetko vytvára tlak na globálne životné prostredie.


BNP Paribas Funds Global Environment je tematický fond s výrazným SRI aspektom (Sociálne zodpovedné investovanie), ktorý pokrýva široké spektrum odvetví. Investuje sa do každého zo šiestich environmentálnych pododvetví spojených s každodennými životmi ľudí (alternatívna energia, energetická účinnosť, úprava a čistenie vody, kontrola znečistenia, nakladanie s odpadmi a recyklácia).


Fond profituje zo skúseností spoločnosti Impax Asset Management a jej odborníkov v oblastiach environmentálnych technológií a regulačných zmien. Investuje do spoločností, ktoré vykonávajú významnú časť svojich obchodných činností v odvetviach životného prostredia. Morningstar rating: 3 hviezdy.


- Široko diverzifikované portfólio akcií firiem, ktoré majú aspoň 20% tržieb z tovarov a/alebo služieb v oblasti životného prostredia
- Oblasti: Nová energetika, voda, udržateľná výroba potravín, odpadové hospodárstvo a recyklácia
- Portfólio číta 50-70 titulov z celého sveta
- Majetok pod správou: 2,7 miliardy EUR (marec 2021)

Benchmark

MSCI World (USD) NR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 2,23 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0540.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0540.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti