Goldman Sachs Europe Real Estate Equity
Návratnosť(1D)-0,26% 
Návratnosť(12M)-33,91% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Europe Real Estate Equity
ISIN LU0121177280
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 27.4.2001
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

Fond investuje do realitných spoločností založených, kótovaných alebo s ktorými sa obchoduje v európskych krajinách. Zahŕňajú spoločnosti, ktorých hlavný príjem alebo činnosť je prepojená s nehnuteľným majetkom, správou a/alebo rozvojom. Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinách. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku 10/40 GPR 250 Europe 20% UK NR. Naším cieľom je zvyšovať hodnotu fondu prístupom systematického výberu akcií zdola nahor. Bude zahŕňať fundamentálne aj behaviorálne faktory, ako aj zdroje údajov špecifické pre reality. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy. Morningstar rating: 1 hviezda
(18.2.2019)


Benchmark

10/40 GPR 250 Europe
20% UK (Net)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 2,10 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0579.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0579.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti