Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond
Návratnosť(1D)0,06% 
Návratnosť(12M)7,71% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond
ISIN LU1022394404
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 24.4.2015
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 3. roky
Investičná politika

BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond je dlhopisový fond, ktorý sa zameriava na investície do euro denominovaných vysoko výnosových dlhopisov s krátkou dobou splatnosti. Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte s cieľom ponúknuť investorom atraktívne výnosy pri súčasnom ovládaní rizika.

Zameranie na vysoko výnosové dlhopisy
Fond investuje do širokého spektra vysoko výnosových dlhopisov, ktoré môžu ponúknuť vyššie výnosy v porovnaní s tradičnými dlhopismi alebo peňažnými trhmi.

Krátkodobá doba splatnosti
Stratégia krátkej doby splatnosti pomáha minimalizovať riziko spojené s úrokovými sadzbami a zvyšuje likviditu, čím umožňuje fondom rýchlejšie reagovať na zmeny trhových podmienok.

Aktívne riadenie rizika
Manažéri fondu sa zameriavajú na aktívne riadenie portfólia, aby identifikovali dlhopisy s najlepším pomerom rizika a výnosu. To zahŕňa prispôsobovanie sa meniacim sa trhovým podmienkam a využívanie analýzy a výskumu na minimalizáciu rizík.

Benchmark

ICE BofAML Q6AL Custom Index (Hedged in EUR) RI

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,18 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0588.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0588.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti