BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond
Návratnosť(1D)-0,05% 
Návratnosť(12M)5,31% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond
ISIN LU1022394404
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 24.4.2015
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 3. roky
Investičná politika

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do vysokovýnosových dlhopisov alebo   iných dlhových nástrojov denominovaných v rôznych menách s priemernou splatnosťou, ktorá nepresahuje tri roky. Fond môže investovať do dlhopisov s nízkym ratingom, ktoré môžu zvýšiť riziko platobnej neschopnosti fondu. Podfond nie je možné investovať do cenných papierov s ratingom nižším ako CCC - (S&P) a Caa3 (Moody's). Po zabezpečení menová angažovanosť v iných menách ako USD neprekročí 5 %. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Merrill Lynch 1 - 3 Years US a euro High Yield BB - B Rated 2% Constraine d ex - Fin (Hedged in EUR) RI. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie). Cieľom tejto triedy aktív je zaistiť riziko výmenného kurzu voči vystaveniu voči mene v portfóliu fondu. Riziko výmenného kurzu nemožno úplne neutralizovať, pretože techniky zaisťovania sú založené na čistej hodnote aktív fondu.
(19.2.2018)

Benchmark

Merrill Lynch 1-3 Yr US & euro HY BB-B Rated 2% Constr ex-Fin (Hedged in USD) RI

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup 1,00 %
predaj 0,00 %

Správcovský poplatok 0,80 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0588.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti