BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond
Návratnosť(1D)-0,02% 
Návratnosť(12M)6,27% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond
ISIN LU1022394404
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 24.4.2015
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 3. roky
Investičná politika

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov s vysokým výnosom alebo iných dlhových nástrojov s ratingom nižším ako Baa3 (Moody's) alebo BBB- (S&P), ktoré sú denominované v rôznych európskych menách s priemernou splatnosťou, ktorá nepresahuje tri roky. Fond môže investovať do dlhopisov s nízkym ratingom, ktoré môžu zvýšiť riziko platobnej neschopnosti fondu. Podfond nie je možné investovať do cenných papierov s ratingom nižším ako CCC- (S&P) a Caa3 (Moody's). Po zabezpečení menová angažovanosť v iných menách ako EUR neprekročí 5 %. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je index ICE BofAML Q6AL Custom Index (Hedged in EUR) RI. Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu spätne odkupovať dlhopisy každý deň (v pracovné dni bánk v Luxembursku). Morningstar rating: 4 hviezdy

Benchmark

ICE BofAML Q6AL Custom Index (Hedged in EUR) RIYears (EUR) RI

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,18 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0588.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0588.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti