BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond
Návratnosť(1D)0,01% 
Návratnosť(12M)-0,95% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond
ISIN LU1022394404
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 24.4.2015
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 3. roky
Investičná politika

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do vysokovýnosových dlhopisov alebo   iných dlhových nástrojov denominovaných v rôznych menách s priemernou splatnosťou, ktorá nepresahuje tri roky. Fond môže investovať do dlhopisov s nízkym ratingom, ktoré môžu zvýšiť riziko platobnej neschopnosti fondu. Podfond nie je možné investovať do cenných papierov s ratingom nižším ako CCC - (S&P) a Caa3 (Moody's). Po zabezpečení menová angažovanosť v iných menách ako USD neprekročí 5 %. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie). Cieľom tejto triedy aktív je zaistiť riziko výmenného kurzu voči vystaveniu voči mene v portfóliu fondu. Riziko výmenného kurzu nemožno úplne neutralizovať, pretože techniky zaisťovania sú založené na čistej hodnote aktív fondu.
(19.2.2018)

Benchmark

ICE BofAML Q6AL Custom Index (Hedged in EUR) RIYears (EUR) RI

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup 1,00 %
predaj 0,00 %

Správcovský poplatok 1,15 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0588.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti